73. výročí SNP - Makov a účast členů KČP Olomouckého kraje

17.09.2017 16:01

Každoroční účast na slavnostní vzpomínce Slovenské národního povstání na Makově se pro Okresní organizaci KČP Olomouc stala již  prakticky zcela běžnou. Dne 28. 8.2017 jsme se na Makov vydali  z Olomouce dvěma plně obsazenými automobily. Na Makově se k nám přidali dalším automobilem členové naší KR KČP z Ostravy. U památníku 1. čs brigády Jana Žižky nás přivítala spousta účastníků slavnostní vzpomínky na SNP, mezi nimi mnoho „motorkářů“ z ČR, SR a také z Polska. Na úvod zazněly obě naše hymny. Při  památníku jsme s našimi prapory stáli po celou dobu, kdy jednotlivé delegace kladly věnce a kytice , po kterých následovaly projevy mnohých zúčastněných delegací, předposlední zdravici  pronesl za KČP přítel Zdeněk Vejpustek. Dojemně působilo, když motorkáři kladli kytičky, kdy jedna jejich trojice pokorně při pomníku poklekla a skloněním hlavy vzdala čest padlým hrdinům při osvobozování ČSR. Velice podrobně nás všechny s boji na pomezí našich států pře 73 roky seznámil vedoucí delegace SZPB Juraj Drotár. Po ukončení pietního aktu zazněly písně zpívané soubory Makovanka Makov a Slnečnice  z Čadce. To, že si každoročně připomínáme SNP, je pouze malou a nepatrnou úctou, kterou si všichni tito hrdinové zaslouží. V mnohých projevech se vinul pro dnešek aktuální odkaz-nedávat prostor extrémistům a bránit  hodnoty svobody, demokracie a svébytnosti našich států.

Po ukončení piety jsme se společně s kamarády KČP Zlínského kraje  krásnou valašskou krajinou přesunuli do Vsetína, kde nás na své chatě přivítal Zdeněk Vejpustek, který pro nás =14 členů  z Olomouce a Ostravy, připravil pohoštění s opékáním buřtů, soutěže ve zdolávání Ďáblovky  (bývalá vsetínská sjezdovka se šleprem) , za což jsme byli odměněni diplomy. Zazpívali jsme si u harmoniky, probírali naše zájmy, problémy, družili jsme se! Odjížděli jsme se krásnými dojmy a s tím, že děkujeme  moc našemu Zdeňkovi a rádi bychom za rok to vše zopakovali.

 

Za KČP Olomouc Ing.Karel Šimek

Fotogalerie: 73. výročí SNP - Makov a účast členů KČP Olomouckého kraje

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>