7. setkání tří krajských rad v Opavě

12.10.2017 21:57

V sobotu 7. října se v Opavě konalo již 7 společné setkání krajských rad KČP, z.s. Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Akci uspořádal Moravskoslezský kraj v Opavě, která byla obohacena vzpomínkou k 150. výročí narození barda slezského lidu Petra Bezruče.

Po přivítání se delegace přesunuli do Památníku Petra Bezruče, kde proběhla zajímavá přednáška dr. Pfeiferové. Dozvěděli jsme se řadu zajímavostí a informací ze života básníka, který byl jednou z největších osobností na poli české kultury 20. stol. a nadto i silným vlastencem s obrovským citovým poutem k naší zemi.

Poté proběhl program setkání, kdy jednotlivé kraje představovaly a seznamovaly přítomné se svými aktivitami. Kraje se prezentovaly a na konkrétních příkladech ukazovaly, kde se jim daří a kde mají naopak ještě rezervy. Opět se prokázalo, že tradiční slabinou je věková struktura a ubývání sil, ale naopak elán a chuť něco stále podnikat je stále silná. Snažíme se chodit do škol, pořádáme besedy, sportovní aktivity a propagujeme historickou pravdu. Je opravdu až neuvěřitelné, kolik kvalitních a úspěšných akcí dokážeme zorganizovat, všichni ale cítíme, že chybí mladší aktivní a zapálení členové. Zapomenout nemůžeme na vzácného hosta - čestného předsedu NR KČP,z.s. ing. Karla Jandu a jeho vystoupení, které mělo v tradičně  vysokou úroveň. Jeho příspěvek všechny potěšil a povzbudil. Těší nás jeho aktivní zájem a podpora, kterou nám trvale vyjadřuje. V rozsáhlé diskusi jsme se dotkli i našich nerealizovaných akcí, viz. automobilový zájezd po stopách partyzánských brigád v Beskydech a slíbili si jejich uskutečnění v brzké budoucnosti. Předseda Moravskoslezské krajské rady př. Gara předal za MS KR KČP,z.s. Čestné uznání MS KR KČP př. Ing. Karlu Jandovi a Stanislavu Tihlářikovi, pamětní medaile MS KR KČP př. RSDr. Jaroslavu Sedláčkovi a JUDr. Miroslavu Kováři, CSc. Všichni přítomní obdrželi Pamětní listy a vzpomínkové "placky" na památku tohoto setkání.  Debatovali jsme i nad společným závěrečným prohlášením z tohoto setkání, kdy jsme nakonec do jeho znění odsouhlasili doporučení členům KČP při příští volbě prezidenta ČR podpořit současného prezidenta. Byť si všichni uvědomujeme apolitičnost našeho spolku, oceňujeme jeho vlastenecké postoje a prosazování národních zájmů.

V samotném závěru našeho jednání, jsme se přesunuli na místní hřbitov, kde zástupci jednotlivých delegací položili kytičky k pomníku Petra Bezruče a rovněž tak u pomníku padlých rudoarmějců.  Citlivým zakončením bylo přednesení básně na oslavu padlým hrdinům.

Poděkování patří všem organizátorům z Moravskoslezské krajské rady za přípravu a průběh akce a již se těšíme na další setkání, které budou pořádat přátelé z Olomouce.

 MS KR KČP Jan Adámek a Jan Gara

Fotogalerie: 7. setkání tří krajských rad v Opavě

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>