7. den Expedice Státní Hranice.

05.05.2013 08:02

Tento den se expedice rozloučila se Sušickou brigádou a také se Šumavou a ukrojila pár kilometrů z úseku 15.brPS České Budějovice a dorazila do Novohradských hor. Po přespání na 16.rPS Pasešná pokračovali k 17.rPS Spáleniště, 18.rPS Mnichovice a k poslední roty Sušické brigády 19.rPS Mlýnce a vjeli do úseku 15. br. České Budějovice 1.rPS Horní Dvořiště, 2.rPS Dolní Dvořiště, 3.rPS Kamenná, 4.rPS Cetviny a tento den ukončili na 5.rPS Černé Údolí a přespali v jejích prostorách přejmenovaný na hotel U Pralesa.

Vzpomínka spojaře 7. roty PS na tuto rotu:

ZÁHADNÝ PRORYV

Černé Údolí - 4. 8.1984

V roce 1984 došlo v prostoru střežení pohraniční roty Černé Údolí k proryvu státních hranic, kolem kterého bylo hodně nejasností, a důležitou roli zde sehrál převaděč. Dopravil na motocyklu až k signální stěně čtyři osoby z NDR, ukázal jim směr, jímž se po překonání mají vydat, vybral od nich
domluvenou finanční hotovost a zmizel jako pára nad hrncem, jak se říká. V tomto prostoru fungovali od čtyřicátých let převaděči, které vodili osoby třemi hlavními kanály, které se podařilo zjistit. Některé převaděče se podařilo vypátrat a odhalit, ale jeden, nazývali ho ZÁHADNý' zůstal bohužel utajen.
Snad o něm něco věděli zpravodajci, ale nevyjadřovali se k tomu. O tomhle proryvu jsem se dozvěděl z několika zdrojů a tak jsem vybral pouze to, v čem se všichni shodovali, hlavní vodítko byly spisy z archivu MV. Všechno začalo daleko od Černého Údolí v Berlíně na začátku roku 1984, kdy se dva kamarádi domluvili, že opustí vlast a utečou přes hranici ČSSR do Rakouska a odtud do NSR, kde měl jeden z nich rodinu. Dlouho studovali v mapách, kudy by to bylo nejsnadnější a hlavně nejjistější. Vybrali si Novohradské hory, protože v mapě zjistili, že jde o málo obydlený kraj a terén je zalesněn.

Z NDR odjeli v noci 30. 7. 1984 vlakem z Berlína do Prahy přes hraniční přechod Děčín. Měli s sebou dvěstě východních marek a každý si vyměnil 2 400 Kč. V Praze se zdrželi dva dny a tam se seznámili se dvěma ženami z NDR, kterým se svěřili, že mají v úmyslu uprchnout do Rakouska. Slečny s nimi souhlasily a vyjádřily se, že by rády učinily stejně. V úschovně zavazadel na Hlavním nádraží v Praze si uschovaly dva kufry a vzaly si s sebou na cestu pouze to nejdůležitější. Odpoledne tato čtveřice občanů NDR odjela rychlíkem do Českých Budějovic a tam dorazila kolem osmnácté hodiny. Ubytovali se v hotelu Zvon. Druhý den si prohlédli České Budějovice a odpoledním vlakem v sedmnáct hodin odjeli do Kaplice. Ve vlaku byli kontrolováni pohraniční hlídkou, které sdělili, že jedou na Lipno.
V osmnáct dvacet vystoupili v Kaplici, kde navštívili nádražní restauraci, posilnili se na cestu a poté se pěšky vydali po silnici až k osadě Besednice, kde podle zdrojů je měl jednotlivě odvézt na motocyklu muž až k signální stěně v Černém Údolí. První šel Karsten, který byl vedoucím skupiny. Podlezl oplocenku proti zvěři, po něm prolézala Heidrun a nešťastně zavadila o vodící drát nástražného osvětlovadla a uvedla v činnost výmětnici. Vylétl šrapnel a zazněla rána. Po Heidrun podlézali oplocenku Claudia a Blum. Ten se po výstřelu výletnice vylekal, zazmatkoval a vrátil se zpátky na
cestu. Obával se, že ho pohraničníci zastřelí a tak běžel pryč, zpátky do vnitrozemí. Ti tři překonali signální stěnu prolezením a uvedli její úsek č. 27 do trvalého Signálního zkratu. Další záchytnou stěnu proti zvěři podlezli a utíkali předpokládaným směrem k hranici. V 05.49 hod. byl podán signál o narušení signální stěny a krátce předtím volal na rotu strážný, že vylétl šrapnel v tom samém úseku. Operační důstojník do prostoru vyslal poplachovou hlídku k prověření. V 05.54 hod. hlídka dorazila ke stěně, řidič vraty propustil velitele hlídky a psovoda se psem. Psovod na vnější straně signální stěny propátrával úsek, ale skončil s negativním výsledkem. Nevzdal to a věnoval se vnitřní straně signální
stěny a na kontrolním orném pásu zjistil znatelné stopy po třech osobách, směřovaly do zahraničí.

V 06.10 hod. volal velitel hlídky poznatek operačnímu důstojníkovi roty a ten ihned vyhlásil pohraniční poplach. Telefonicky obeznámil se situací sousední roty Cetviny a Šejby, aby učinily svá opatření: Cetviny na pravé straně podél Tisového potoka od SH k Žofínu - Šejby na levé straně podél Lužního potoka, a se skupinou překrytí vyrazil do terénu a zajistil roztažení na čáře překrytí.

Se vzniklou situací byl rovněž obeznámen velitel brigády, který se nacházel kousek od Černého Údolí a během chvilky se dostavil na rotu, kde se ujal řízení pohraniční akce. Služební fena z polachovky Dita se marně snažila nalézt stopu a po opakovaném nezdaru ji psovod naváděl k vyhledávání v obloucích od místa narušení až do hloubky 1 500 metrů. Na pomoc byla povolána pátrací skupina z Dolního Dvořiště s nejlepším pátracím psem praporu pod vedením praporního kynologa. Mezitím se do prostoru sjížděly na výpomoc při propátrávání terénu pátrací skupiny z pohraničních rot
kaplického a části suchdolského praporu. V průběhu vojskového pátrání nebyly zjištěny žádné příznaky o přítomnosti narušitelů. V l3.05 hod. byl kontrolní hlídkou na stanovišti PRIOR zadržen občan NDR Mike Blum, který vypověděl, že k signální stěně se dostal ještě s kamarádem a dvěma slečnami, ti že utíkali k hranici. Když se ozvala ta rána, tak se ze strachu vrátil a ve vnitrozemí bloudil lesy. V průběhu vyšetřování sdělil několik verzí přiblížení k signální stěně a tím vzniklo podezření, že patří ke skupině, po které se pátrá. Narušitelé po překonání signální stěny běželi pravděpodobným směrem k hranici a asi po dvou stech metrech se mladík oddělil od slečen a postupoval sám. Heidrun
s Claudií se daly vpravo a došly na zakázanou cestu do prostoru Sýkorka, odtud se dostaly na cestu zvanou Šmocárna, která je kolmá k státní hranici a tu dosáhly u HM-IV /23. Kousek za hranicí čekaly na Karstena, a když se dlouho neobjevoval, pokračovaly do vnitrozemí Rakouska. Karsten překročil SH o kus dál vlevo. Vzhledem k tomu, že do 20.00 hod. bylo pátrání po narušitelích bezvýsledné, rozhodl se ho velitel brigády ukončit a pokračovat v propátrávání prostoru 5. srpna od 06.00 hod. Druhý den se do prostoru Černého Údolí sjely pátrací skupiny z celé budějovické brigády od první roty Horní Dvořiště až po poslední rotu Rancířov. Postupovaly od signální stěny až k státní hranici a pohraniční
akce byla s negativním výsledkem ukončena v 10.30 hod. V 09.45 hod. hlásil telefonicky operační důstojník OPK Dolní Dvořištěm že v 09.40 hod. se dostavil na OPK příslušník rakouské ZOLLWACCHE z protilehlého celního úřadu ve Wullowitz a oznámil, že v rakouském Gmiindu byli zadrženi tři občané NDR, kteří uskutečnili proryv, asi v prostoru Žofína. Tato zpráva potvrdila, že došlo k proryvu SH a proto se velitel brigády rozhodl pátrání ukončit.

Fotogalerie: 7. den Expedice Státní Hranice.