67. výročí osvobození Opavy.

01.05.2012 08:15

22.4.1945 byla Opava osvobozena RA a čs. tankovými a leteckými jednotkami. Toto výročí si členové KČP a KSČM připomenuli na vzpomínkovém shromáždění 20.4.2012 v odpoledních hodinách na nám. Osvoboditelů u pomníku Rudoarmějce a pomníku čs. tankových a leteckých jednotek, významně se podílejících na osvobození Opavy a Opavska.

Následně na městském hřbitově u pohřebiště vojáků RA, kteří položili své životy při osvobozování Opavy v dubnu 1945 bylo vzpomínkové shromáždění zahájeno státními hymnami bývalé ČSR a SSSR.

 Předseda městského výboru KSČM a člen KČP Jaroslav Čech přivítal účastníky shromáždění včetně hostů a europoslance Ing. Jaromíra Kohlíčka, poslance parlamentu a sympatizanta opavského KČP RSDr. Miroslava Opálku.

Báseň přednesl dlouholetý zasloužilý člen Slezského divadla František Štěpán.

S projevem k tomuto výročí vystoupil RSDr. Miroslav Opálka. Následovala druhá báseň, opět v podání Fr. Štěpána. Po aktu položení kytic pokračovalo vzpomínkové shromáždění na městském hřbitově. Po státních hymnách a po přednesení básně členkou KČP Mgr. Dagmar Holíkovou účastníci položili kytice k pomníku Osvoboditelů na pohřebišti vojáků RA.

Oslava 67. výročí osvobození Opavy byla zakončena besedou s uvedenými poslanci na Školním statku v Opavě.

František Studený
P-MěR KČP Opava

Fotogalerie: 67. výročí osvobození Opavy.

1 | 2 | 3 >>