65 let po té.

22.01.2010 12:17

Je nepopiratelnou pravdou, že lež a nenávist se usídlila v některých sdělovacích prostředcích, ať mediálních, nebo tištěných. Je to pochopitelné, vždyť jsou větší měrou v rukou těch, kteří potřebují zakrýt skutečnost a odpoutat pozornost od vlastní špíny. Pokroucená fakta pak devastují vědomí i duši národa, kdysi českého - slovanského. A nástroji jsou, bohužel, i životy a osudy těch, kteří je položili pro vlast, svobodu, republiku – domov, který v republice viděli. 

Šlapáním po pravdě dává vznik extremismu – rehabilitaci fašismu, germanizaci, amerikanizaci a podtrhávání sebevědomí, nabourává vztah k rodné zemi. S takovými projevy se setkáváme na denním pořádku, což je více, než alarmující skutečností. Zejména proto okresní rada v Rakovníku přednesla výzvu, kterou přikládám v plném znění: „Výzva Okresní rady KČP k širokým aktivitám, zaměřeným k 65. výročí osvobození naší vlasti. Je novodobou skutečností opomíjet zásluhy o osvobození naší vlasti těmi, kteří nesli nejbolestněji a v plném rozsahu válečné útrapy 2. světové války ve vlastní zemi, domovech, celých rodinách. Nebylo národa, po jehož otčině byly organizovány vojenské akce takového rozsahu a s takovou brutální, vše zničující silou, jako na území Sovětského svazu. Z iniciativy jeho lidu došlo k poutání obrovského vojenského fašistického potenciálu a to za neuvěřitelných obětí, těch nejvyšších – lidských životů, po celou dobu válečného konfliktu. Z celkového počtu 60 miliónů mrtvých za celé období, z toho údajných 20. mil. vojáků, Sovětský svaz přišel téměř o 30 miliónů životů svých občanů! To jsou skutečnosti, které určité skupiny dnes opomíjejí, ale je nutno věc vidět reálně a podle pravdy, bez rastru současné propagandy. Bez otevření druhé fronty by se jistě protáhla válka o pár měsíců, ale o konci bylo vlastně již rozhodnuto u Stalingradu a pod Moskvou, bez cizí pomoci, za dalších útrap a vypětí, především Rudé armády.

Protože paměť národa je chabá a manipulovatelná, hlavně „našimi“ sdělovacími prostředky, jimiž je denně prováděno masírování mozků širokých mas, vyzýváme: My, členové Klubu českého pohraničí z okresu Rakovník, všechny členy klubu, ke kampani o záchranu dokumentů a vzpomínek na osvobození naší vlasti, v souvislosti s 65. výročí zde uvedených událostí. 

Doporučujeme se obrátit na základní školy v regionech a zorganizovat soutěž dětí k záchraně dokumentů. Pomoci jim s instalací výstavek, sbírek, slohových cvičení, soudobých fotografií, předmětů, které pochází z doby osvobozovacích bojů a o tom pořídit fotodokumentaci, akce publikovat. 

Chceme se zapojit, v případně vytvořené komise, která by tyto dokumenty hodnotila a pokusila se získat určitou finanční částku na odměny jednotlivcům i kolektivům zúčastněného žactva.“ 

Dodávám jen, že nejde pouze o prázdná slova a zároveň podtrhuji, že nám jde o shromáždění dobových dokumentů, fotografií a příběhů, právě těmi, kteří budou jednou tento stát spravovat. Tedy nechť získají vztah k zemi, která má bohatou historii, nechť se ji učí milovat na základě čistých skutečností. 

Výzva byla projednána na sněmu klubu v Rakovníku, předána národní radě cestou rady Středočeského kraje, ve zde uvedeném znění, s prosbou o kontakt na osoby, které jsou zodpovědné za koordinaci, pomoc i shromáždění podkladů pro vyhodnocení. Průběh celé akce nechť je rozložen po celý kalendářní rok a vyhodnocení na jeho konci, tedy v měsíci prosinci 2010.  

Mnoho úspěchů i hezkých zážitků přejí koordinátoři:

Ing. Milan Fořtík, 270 65 Srbeč 21
email: mforiking@seznam.cz
Jiří Pokorný, Kpt. Jaroše 1047, 266 01 Beroun 2
email:jiripokorny1047@seznam.cz