50 LET OD VÍTĚZSTVÍ OBRÁNCŮ KUBY - PrahaKČP

19.04.2012 10:11

Členové Klubu českého pohraničí ze Středočeského kraje se spolu s dalšími kolegy zúčastnili zajímavé akce, která je pro bývalé ochránce státních hranic zajímavou inspirací. Společnost česko-kubánského přátelství (SČKP) uspořádala ve spolupráci s velvyslanectvím Kubánské republiky oslavu 50. výročí událostí na pláži Girón, kde se uskutečnila ve dnech 17. – 19. dubna 1961 americká agrese proti mladému kubánskému státu, ale byla během bojů, trvajících 72 hodin, odražena.

V úterý 19. dubna se účastníky tohoto setkání zaplnila zasedací místnost ÚV KSČM v ulici politických vězňů v Praze. Přítomni byli představitelé zastupitelských úřadů i společenských a vlasteneckých organizací, poslanci a mladí lidé, z nichž byl jmenovitě přivítán Lukáš Kollarčík, který je předsedou Svazu mladých komunistů Československa. V programu přednesli projevy předseda SČKP Ludvík Šulda a kubánský chargé d‘affaire Nelson Tamayo.

Velký úspěch měla se svým kulturním vystoupením národní umělkyně Jiřina Švorcová. Po oficiální části programu byl promítnut nový dokumentární film Pěšáci impéria, zabývající se podlými praktikami nepřátel Kuby. Mezi účastníky i hosty byla také řada členů a funkcionářů Klubu českého pohraničí z jiných krajů a Prahy v čele s předsedou národní rady Ing. Karlem Jandou. Společně s ostatními shlédli nejen vlastní program, ale i působivou výstavku fotografií a dokumentů k této významné události kubánských dějin.

Miroslav Maršálek, Jince