5. Chebská brigáda

20.06.2012 14:30

1. prapor PS  Krásná - Aš

  1. rota PS Trojmezí

  2. rota PS Pastviny

  3. rota PS Újezd

  4. rota PS Ašská

  5. rota PS Nový Žďár

  6. rota PS Polná

ps_5_1_chebska.pdf (716,7 kB)

2. prapor PS  Cheb

  7. rota PS Dubina

  8. rota PS Pomezí

  9. rota PS Hraničná

10. rota PS Svatý Kříž

11. rota PS Hrozňatov

12. rota PS Mýtina

ps_5_2_chebska.pdf (801,1 kB)

3. prapor PS  Halže

13. rota PS Dyleň

14. rota PS Slatina

15. rota PS Broumov

16. rota PS Branka

17. rota PS Pavlův Studenec

ps_5_3_chebska.pdf (574,5 kB)