4. setkání krajských rad KČP

23.04.2014 10:27

            V rámci zkvalitňování své činnosti a za účelem bližšího vzájemné poznání a především výměny zkušeností se dne 12. dubna 2014 sešli v Háji ve Slezsku zástupci olomoucké, zlínské a moravskoslezské krajské rady KČP, o. s. Vzhledem k tomu, že se jednalo o již 4. setkání, můžeme je směle označit jako tradiční a přátelské. V tomto duchu s také toto setkání neslo. Příjemným obohacením letos byla návštěva přátel ze Slovenska, z Dubnice nad Váhom.

            Jednání probíhalo v Háji ve Slezsku, místě s bohatou slezskou tradicí. Kromě známých táborů lidu se může obec pyšnit, i coby rodiště Ant. Vaška, či Vl. Vančury. Zapomínat by se nemělo ani na její odbojovou činnost, případně roli v bojích II. sv. války v rámci ostravské operace. To vše a řadu dalších zajímavostí nám řekl starosta obce p. Karel Palovský, který se zúčastnil zahájení na památné Ostré Hůrce. Po přesunu do Hotelu Pod Hůrkou zahájil předseda MSK KR př. Jan Gara jednání. Stručně všechny přítomné seznámil s činností moravskoslezské krajské rady od minulého setkání, které probíhalo přesně před rokem (13. 4.) ve Vsetíně a vyzval ke slovu další delegáty. Všechny přítomné velmi potěšilo vystoupení slovenských přátel, kteří pracují v daleko složitějších podmínkách, bez jakékoliv podpory. Ubezpečili jsme je, že u nás mají dveře stále otevřené a budeme s nimi dle možnosti v užším kontaktu a zvát je na naše akce.

            Průběh jednání můžeme bez patosu označit jako neformální a plodný, jako setkání známých přátel. Žádné oficiální projevy, ale skutečná výměna zkušeností a hledání dalších možností. Problémy máme všichni podobné, a proto vítáme náměty řešení, se kterými se už někteří z nás setkali a úspěšně potýkali. Klasickými tématy je samozřejmě stárnutí členské základy a potíže se získáváním nových, především mladých členů. Potíže ekonomického charakteru, kdy nemáme zakotveny členské příspěvky a v podstatě žádného sponzora. Vše se proto odvíjí od našeho vlastního nasazení a uvědomění. Nevyhnuli jsme se ani kritice Hraničáře, který je v dnešní podobě překonán a potřebuje nutně „modernizaci“, aby oslovil a dostal se do povědomí i širší veřejnosti. Všechny krajské rady otevřeně uvedly své nejbližší úkoly a cíle, ale také apelovaly, byť se to zdá předčasné, na důkladnou přípravu na příští rok, který bude 70. výročím osvobození a který musíme důrazně připomenout a důsledně oslavit.

           V průběhu jednání předal př. František Kotek a Miroslav Kovář předsedovi MS Kr př. Janu Garovi a MS KR KČP pamětní trofej a medaili k 15. výročí vzniku Muzea PS – SNB – POLICIE KČP Zlínského kraje – Osičany.

            Vynechat nemůžeme ani informace o celostátním sněmu v Olomouci, na který se těšíme. I zde padlo několik kritických připomínek, které jsou však předčasné a nebylo v kompetenci našeho setkání je řešit (otázky předávání vyznamenávání, nekázeň v diskusi,..).  Zástupci NR byli vyzváni, aby toto na dalším jednání uvedli a projednali.

            S ohledem na současnou vnitropolitickou situaci jsme se samozřejmě v diskusi bavili nejen o situaci na Ukrajině, ale také fašizaci společnosti a sílícím projevům neonacistů. Vyústěním pak bylo prohlášení, které jsme na jednání jednomyslně přijali a zaslali v písemné podobě vedení NR.

            Jsme přesvědčeni, že podobná setkání mají smysl a jsou pro zúčastněné přínosem, proto se za rok opět setkáme, tentokráte u milých přátel z KR Olomouce.

 

P R O H L Á Š E N Í
ZE SPOLEČNÉHO ZASEDÁNÍ KRAJSKÝCH RAD KČP OLOMOUCKÉHO, MORAVSKOSLEZSKÉHO A ZLÍNSKÉHO KRAJE

 

     Krajské rady moravskoslezského, olomouckého a zlínského KČP, které se sešly na 4. poznávacím a pracovním setkání 12. dubna 2014 v Háji ve Slezsku, vydávají toto prohlášení:

     Revanšistické síly, které se nesmířily s poválečným uspořádáním

v Evropě úspěšně šíří své myšlenky i v naší zemi. Útoky proti Postupimi, československým ústavním dekretům, odsunu a zemím protifašistické koalice jsou na denním pořádku. Za podpory části domácích politiků, novinářů i části kulturní obce se mění myšlení naší společnosti. Dnes, méně než její polovina obhajuje platnost Dekretů prezidenta.

     Na přepracování dějin ve prospěch revanšistických sil pracuje ve Spolkové republice Německo řada profesionálně vedených ústavů, nadací a organizací s kvalitním technickým zázemím a servisem. Na něco takového naše vlastenecké organizace nemohou pomýšlet. Snažme se proto tento nerovnovážný stav co nejrychleji změnit.

     Navrhujeme vytvoření zastřešujícího orgánu pro organizace Vlasteneckého fóra (VF). Takového orgánu, který se prosadí ve sdělovacích prostředcích a bude schopen komunikace s novináři i politiky, který přitáhne ke spolupráci Kancelář prezidenta a zajistí koordinovanou činnost organizací Vlasteneckého fóra.

 

V Háji ve Slezsku 12. dubna 2014

 

   

Fotogalerie: 4. setkání krajských rad KČP

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>