4. krajský sněm Klubu českého pohraničí Moravskoslezského kraje

17.03.2014 13:48

V sobotu dne 15. března se uskutečnil jako první v republice 4. krajský sněm KČP Moravskoslezského kraje v obci Háj ve Slezsku, který leží mezi Ostravou a Opavou. Tato oblast patří historicky již po staletí do opavského Slezska. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech z roku 1366. Trvalý pobyt na území této středně velké obce má nahlášeno 3290 obyvatel. Na území obce stojí pomníky spisovatele Vladislava Vančury, básníka Petra Bezruče, pamětní deska Antonína Vaška a památníky věnované obětem první a druhé světové války. Jižně od Háje je na vrcholku kopce Ostrá hůrka umístěn památník slezského odboje. Háj ve Slezsku je místem konání řady kulturních akcí - pěveckého festivalu Hájecké jaro, Vančurova Rozmarného léta v Dohnálkově parku, pochovávání basy, soutěží a vystoupení místních souborů, výstav a koncertů.

Téměř čtyři desítky delegátů z Ostravy, Jistebníku, Opavy, Bruntálu, Krnova a Rýmařova zaplnili sál sklepní vinárny hotelu Pod Hůrkou. Mezi přítomnými byli i předsedové MěV KSČM Ostrava s. Jakubek a Bruntálu s. Vartecký. Sál byl vyzdoben Českou vlajkou, 3 hraničářskými vlajkami a heslem:

„Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast!“

Po zahájení Československou hymnou průběh krajského sněmu řídil př. Martin Škamla z ostravského KČP.

Hlavní zprávu za uplynulé funkční období a zprávu obsahující další úkoly KČP v kraji přednesl předseda KR KČP př. Jan Gara. V úvodu své správy hovořil o současné politické a hospodářské situaci u nás a připomněl 15 březen 1939 za nejčernějším a tragickým dnem v naší novodobé historii po Mnichovu 1938.

Zhodnotil složitou, náročnou a odpovědnou činnost jednotlivých klubů v kraji. Mimo jiné ve zprávě vyzdvihl činnost jediné sekce ochránců státních hranic při Městské radě Ostrava v Moravskoslezském kraji vedenou př. Milanem Poledníkem a zásluhu př. a pohraničníka Ladislava Nekvapila, který v loňském roce, když se dozvěděl o vandalském činu a rozbití pomníku a desky pohraničníka Adama Rusa v úseku Pohraniční roty Krabonoš v Jižních Čechách, iniciativně „rozjel“ akci na opravu tohoto pomníčku, vytvořil konto, z těchto peněz vyhotovil novou desku a v prosinci roku 2013 na zasedání Jihočeské krajské rady, tuto novu mramorovou desku na pomníček předal předsedovi JČ KR.

V našem kraji pracuje 5 městských klubů a 1 místní klub, které na závěr loňského roku 2013 provedli hodnotící sněmy a zvolili si nové městské rady. Členská základna v Moravskoslezském kraji má 226 členů a stovky příznivců. Mezi nejaktivnější kluby patří KČP Opava, Ostrava a Bruntál.

Ve zprávě dále př. Gara zhodnotil plnění usnesení krajské rady KČP z posledního krajského sněmu. Hovořil o kladech, ale také o nedostatcích.  Nedaří se práce s mládeží a omlazování členské základny v klubech. Nejvíce nových členů přijal klub Opavský. Zhodnotil i práci dopisovatelskou do časopisu Hraničář, kde si nejlépe vede Ostravský klub a aktualizaci a vedení svých stránek na internetu a facebooku si dobře vede Ostravský a Opavský klub.

Bohatá a výstižná byla také i diskuse, ve které vystoupilo 14 delegátů.

Na Moravskoslezském krajském sněmu byla oceněna činnost nejobětavějších členů KČP. Z rukou předsedy MS KR př. Gary předal tyto ocenění – Čestné uznání MěR KČP Opava př. Lucii Škrobákové, Čestné uznání MS KR KČP – př. Holasovi, Garovi st., Škamlovi, Novotné, Martině Škrobákové, Minářikové, Fialkové, Chládkovi, Purkertovi, Hrudovi, Gustému, Dokládalovi, Veselému, Kubišovi, Kubišové, dodatečně na zasedání NR př. Jandovi, Čestné uznání NR KČP – př. Soukupovi, Jurkovi, Halabalovi, Šulákovi a poslanci PS ČR s. Opálkovi, plaketu NR KČP Za obětavou práci pro vlast – př. Plonkové a in memoriam Sekaninovi.

Krajský sněm si zvolil ve volbách krajskou radu a delegáty na 9 Národní sněm, který se bude konat 16 – 17. srpna 2014 v Olomouci. Do čela vedení KR KČP Moravskoslezského kraje do funkce předsedy byl zvolen př. Jan Gara a místopředsedové KR KČP př. František Studený a Sanopulos Charilaos a 9 členů MS krajské rady a 3 člennou revizní komisi MS krajské rady pod vedením př. Zdeňka Sirůčka.

Delegáti Moravskoslezského krajského sněmu si schválili stanovisko k současné vnitropolitické a mezinárodně-politické situaci a prohlášení k situaci na Ukrajině a ke krymskému referendu v tomto znění:

 

Prohlášení krajského sněmu KČP Moravskoslezského kraje k situaci na Ukrajině a ke krymskému referendu

 

V posledních několika týdnech sleduje naše občanské sdružení se znepokojením situaci na Ukrajině. Původně poklidné protesty proti presidentu Viktoru Janukovyčovi byly zneužity vojensko-politickými kruhy USA a také Evropské unie k destabilizaci této postsovětské země. President byl protiústavně sesazen a moci se chopila krajní pravice podporována západem. Nejen pro členy našeho sdružení bylo šokující to, že noví vládcové Ukrajiny pochodují pod obrazy Stepana Bandery a nový premiér Arsenij Jaceňuk na fotografiích pózuje se zvednutou pravicí. Při památce našich spoluobčanů padlých v časech druhé světové války, ale také v bojích s banderovskými hordami musíme důrazně protestovat proti podpoře vlády Arsenije Jaceňuka ze strany Vlády ČR. 

Po uchopení moci v Kyjevě krajní pravicí došlo k národnostnímu pnutí na krymském poloostrově. Toto území, které bylo v roce 1954 darováno Ukrajině sovětským vůdcem Nikitou Sergejevičem Chruščovem, je z velké části obýváno

ruskojazyčným obyvatelstvem. Poté co ukrajinský parlament odstranil ruštinu jako druhý úřední jazyk, projevili obyvatelé Krymu v převážné většině přání připojit se opět k Rusku.

Z tohoto důvodu bylo vypsáno referendum, které se uskuteční 16. března 2014. Západní mocnosti, které se podílely na destabilizaci Ukrajiny, však odmítají toto referendum uznat a popírají právo krymského obyvatelstva na sebeurčení.

Naše občanské sdružení si je plně vědomo, že nebýt práva na sebeurčení národů prosazovaného v závěru 1. světové války americkým presidentem Woodrowem Wilsonem, byla by cesta k samostatnému československému státu více než složitá. Jako jeden z nástupnických států bývalého Československa nesmíme toto právo upírat obyvatelstvu Krymu stejně jako žádnému jinému národu.

Delegáti krajského sněmu KČP plně podporují právo krymského obyvatelstva rozhodnout o své budoucnosti a vyzývají Vládu ČR k respektování tohoto rozhodnutí.

Na závěr Moravskoslezského krajského sněmu nově zvolený předseda Moravskoslezského krajské rady př. Jan Gara poděkoval všem delegátům a členům KČP za jejich prospěšnou a obětavou práci pro plnění programu a cílů našeho Klubu českého pohraničí.

Fotogalerie: 4. krajský sněm Klubu českého pohraničí Moravskoslezského kraje