4. brigáda PS Znojmo

20.06.2012 14:26

4. brigáda PS Znojmo

PS_04_brigada_ZN.pdf (137,5 kB)

1. prapor PS Jemnice

  1. rota PS Vratěnín

  2. rota PS Stálky

  3. rota PS Šafov

  4. rota PS Hájenka

  5. rota PS Lukov

PS_04_brigada_ZN_1prapor.pdf (346,7 kB)

2. prapor PS Znojmo

  6. rota PS Podmolí

  7. rota PS Devět Mlýnů

  8. rota PS Šatov

  9. rota PS Hatě

10. rota PS Ječmeniště

11. rota PS Jaroslavice

PS_04_brigada_ZN_2prapor.pdf (494,8 kB)

3. prapor PS Hrušovany

12. rota PS Dyjákovice

13. rota PS Hevlín

14. rota PS Hrušovany

15. rota PS Březí

16. rota PS Mikulov

17. rota PS Sedlec

PS_04_brigada_ZN_3prapor.pdf (478 kB)

4. prapor PS Břeclav

18. rota PS Valtice – Rajsna

19. rota PS Valtice

20. rota PS Boří Dvůr

21. rota PS Poštorná

22. rota PS Lány

23. rota PS Ruské Domy

PS_04_brigada_ZN_4prapor.pdf (571,3 kB)