30. duben 1945-osvobození Ostravy Rudou armádou

15.05.2014 08:53

Sekce OSH Ostrava, která patří pod  KR KČP Olomouc , dostala v dubnu na Krajském sněmu v Olomouci za úkol organizačně zajistit zájezd OR KČP Olomouc a VSA Olomouc i VSA Prostějov- na oslavy spojené s osvobozením Ostravy. Autobus zajistil, jako obvykle, předseda VSA Prostějov Dr.Liška a byl plně obsazený našimi přáteli KČP a VSA. Pro zdravotně postižené členy , kteří nejsou schopni do autobusu nastoupit, jel vlastním automobilem místopředseda OR KČP Olomouc Karel Branka . Celkem se zájezdu od nás tedy zúčastnilo asi 60 osob. V Ostravě vše zařídil a velice detailně zorganizoval přítel Zdeněk Bukovski, který s přehledem působil jako kvalifikovaný průvodce. Nejen nám představil Ostravu, jako hezké město, ale seznámil nás s různými památkami, jak městskými, tak i z doby války a samozřejmě z 30. dubna 1945. Po projížďce městem jsme navštívili pomník Rudé armády v Komenského sadech, kde se konal hlavní vzpomínkový akt. V 10.00 hodin začala slavnost přeletem sestavy gripenů nad památníkem , nástupem vojsk, čestné stráže, historickými standartami. Následovaly proslovy různých funkcionářů, mimo jiné velvyslance Ruska v ČR. Pietního aktu se zúčastnili zástupci Ostravy, Ruské federace, Polska, veteráni II. světové války včele s generálem Mikulášem Končickým (89 roků), jenž jako velitel tanku osvobozoval Ostravu . Po proslovech následoval akt položení věnců a kytic k památníku rudoarmějců, jako poslední, a to 42. v pořadí, jsme položili krásnou kytici za KČP Olomouc a VSA Prostějov i VSA Olomouc. Komentátor přesně označil a pojmenoval všechny delegace, které věnce a kytice kladly, tedy i naší delegaci. Akt byl zakončen odchodem praporů a bojových standart, kdy čestná stráž, mnoho přihlížejících a vedle praporu legionářů i náš prapor KČP Olomouckého kraje (jediné dva prapory, které se mimo bojových a státních, a to samostatně, zúčastnili vzpomínkového aktu), jsme vzdali procházejícím čest. Vše bylo ukončeno hymnami RF, SR a ČR. Po odchodu vojáků, policistů na koních, se  několik stovek zúčastněných ještě mohlo věnovat prohlídce přítomné, zejména historické bojové techniky.

Náš zájezd pokračoval odjezdem k Sikorovému mostu, poblíž jeho jsme uctili památku padlého tankisty-radisty Ivana Ahepjuka, jenž zahynul v tanku č.051  (příslušník ČS AS v SSSR), který jako první přejel mostem do vnitřní  Ostravy a také pomník Miloše Sikory, jenž tento most zachránil a zaplatil za to životem ve věku 24 let.

Potzom jsme projeli centrem Ostravy, náš průvodce nám o jednotlivých částech velice zajímavě povídal, v Ostravě Hulvákách jsme položili další kytici k pomníku 19-ti letého kulometčíka Ovčinikova, který zahynul v dubnu 1945 ve stíhačce, která byla sestřelena. Pilot se zachránil , když se mu podařilo včas letadlo opustit padákem, před Němci ho schovával školník v kůlně až do příchodu RA. Náš průvodce pamatoval také na stravu a tak nás nasměroval do Poruby na zámek Statise Prusalise, kde byl zajištěn oběd i prohlídka zámku s odborným výkladem. Na harmoniku nám k dobré náladě zahrál Karel Bělunek, většina nás zpívala s ním.

Po dobrém jídle jsme odjeli do Hrabyně, kde jsme si prohlédli obrovský pomník Rudé armády a Ostravské operace.

Nastal čas rozloučení  se zástupci sekce OSH Ostrava, Ivošem Kozárem, Karlem Bělunkem a našim průvodcem-Zdeňkem Bukovskim, kterému můžeme vyslovit za organizaci našeho pobytu v Ostravě absolutní dík. Poděkování patří také Dr.Josefu Liškovi, kterému Čestné uznání KR KČP Olomouc předal slavnostně  před pomníkem v Hrabyni Ing. Karel Šimek. Cesta domů byla velice rychlá, probírali jsme si zážitky, byli jsme s tímto dnem plně spokojeni.

V příštím  roce, roce 70-ti letého výročí osvobození Ostravy, bychom se rádi opět na těchto místech  objevili, prezentovali KČP, naše vlastenectví , náš vděk Rudé armádě.

                                                                                                          Ing.Karel Šimek,  Zdeněk Bukovski

Fotogalerie: 30. duben 1945-osvobození Ostravy Rudou armádou

1 | 2 | 3 >>