20 let – práce KČP Varnsdorf … a dále !

28.07.2014 06:30

Kolektiv KČP městské rady Varnsdorf na samotné severní hranici České republiky na tomto zasedání vzpomínal na 20. výročí, kdy skupina aktivistů v čele s pozdější předsedkyní př. Marií Kettnerovou se dohodli dne 23.5.1994 založit Klub českého pohraničí ve městě. Ten byl následně zaregistrován dne 24.6.1994. Tento počin pak inspiroval k následování založit další kluby ve Šluknovské výběžku, dne 19.6.1994 v Rumburku s předsedou př. Josefem Zibnerem, ve Šlukově s př. Ferdou Hritzem a následně další. Vše bylo jako vlastenecké projevy za vlast a zachování českého pohraničí.

Při této příležitosti bylo taktéž vzpomenuto našich hrdinů ochrany státní hranice v úseku Varnsdorf a okolí, kteří padli až zákeřnou střelou v dubnu 1947 při výkonu služby a to : prap. Josef Munzar, první velitel PS a strážmistr Stanislav Nechvátal spolu s Bohumilem Kotenem.

Dnešní slavnostní aktiv na počest 20. výročí založení se konal dne 24.6.2014 za přítomnosti významných hostů –starosty města p. Martina Louky – předsedy OV KSČM Děčín př. Františka Stibora – předsedy Oblastního výboru KSČM ve Varnsdorfu př.ing.Vladimíra Reibera – předsedy OV ČSBS p. JUDr Miroslava Majzíka – předsedy Okresní rady KČP Děčín př. Miloslava Hromka – a předsedkyně Levicového klubu žen Varnsdorf  př. Miloslavy Šlechtové.

Po přivítání hostů bylo vzpomenuto vlasteneckého smyslu KČP a intenzivního a osvětového snažení od jejího vzniku. Všichni přítomní včetně hostů obdrželi u této příležitosti pamětní list ke 20. výročí založení Varnsdorfského výročí. Později bylo v průběhu jednání rozhodnuto, že pamětní list obdrží i nepřítomní

členové KČP v dalším vydání varnsdorfského zpravodaje č.7/14 v červenci.

V dalším průběhu slavnostního zasedání bylo pranýřováno a odsouzeno rozkolné jednání Sudetoněmeckého sjezdu v bavorském Ausburgu  a opětovné napadání Benešových dekretů, a další zdůrazňování známých 20.bodů dlouhodobého programu Landmanšaft. Byla rovněž kritizována řada projevů u šéfa Landsmanšaftu Bernda Posselta a bavorské ministrině sociálních věcí Emilie Müllerové kteří napadali platnou Česko-německou deklaraci k uvedeným otázkám minulosti. I naše myšlenky KČP jsou stále stejné a jsou v duchu čsl. státnosti a čsl. neměnnosti hranic.

V další části jednání slavnostního zasedání pak pamětník děje a vývoje KČP v okrese Děčín př. Hromek hovořil o dění ve Varnsdorfu a zhodnotil vývoj uplynulých 20. let. Předseda OV ČSBS vyzdvihl dobrou spolupráci obou složek na vzpomínkových a pietních akcích a výročích. Starosta města popřál KČP úspěšnou ideovou činnost a aktivitu ve sdružování občanů ke společenskému uvědomění. Předseda OV KSČM pak rovněž zhodnotil a ocenil naší aktivitu a poukázal na problém přestárnutí většiny členské základny členů KČP, nejen zde, ale i v celém děčínském okrese. ( Varnsdorf věkový průměr 76 let )

Poté předseda př. Sentner přečetl zdravici a přání k jednání našeho zasedání zaslanou od městské rady KČP ve Volarech. V pokračující diskusi bylo hovořeno o celoměstských otázkách a problému malého zájmu občanů o městské záležitosti a pasivitě mládeže o společenské dění, o nezaměstnanosti a občanském soužití s typickými problémy v naší oblasti.

Nedílnou, ale přece jen velmi příjemnou záležitostí slavnostního zasedání bylo drobné pohoštění účastníků a hostů. Zvláštní ocenění a poděkování za aktivní přístup k této položce patří př. Šípové, Lankové, Šlechtové a dalším od kterých jsme se dočkali velmi chutných domácích chlebíčků, jednohubek, ale také svatebních koláčků z jejich vlastních zdrojů.

Závěrem předseda poděkoval všem za aktivní přístup k jednání slavnostního zasedání, popřál hezké prázdniny, dovolené, a KČP rozšíření členské základny, omlazení zásad a idejí v dalším období.

 

O atmosféře na zasedání o jeho přípravě a průběhu připojujeme několik snímků.

 

 

Městská rada KČP Varnsdorf

Fotogalerie: 20 let – práce KČP Varnsdorf … a dále !