20 let KČP - Jihomoravský kraj

14.11.2012 17:19

Slavnostního shromáždění k 20. výročí vzniku Klubu českého pohraničí v České Třebové se z jihomoravského kraje zúčastnila 24 členná delegace ze Znojma, Břeclavi a Brna, i se svými prapory. Mezi oceněnými byla i JUDr. Marta STRUŠKOVÁ z Břeclavi, která obdržela medaili Za zásluhy o rozvoj KČP III. stupně.

V jihomoravském kraji vznikl Klub českého pohraničí v roce 1993 v Brně a ve Znojmě. Oba kluby pracovaly však jen do roku 1996, kdy jejich činnost byla přerušena. Ve Znojmě byla činnost KČP obnovena v roce 1999 z iniciativy bývalých pohraničníků, kteří současně při okresní radě založili sekci ochránců čs. státních hranic. Předsedou okresní rady byl zvolen Stanislav Bršlica. V roce 2000 vznikl městský klub v Břeclavi a předsedou okresní rady se stal Ladislav Struška. V témže roce byl založen též místní klub v Jemnici, předsedou byl zvolen Miloš Bartoš. V Brně byla obnovena činnost KČP začátkem roku 2003. V ýznamně tomu pomohli funkcionáři Vlasteneckého sdružení antifašistů Stanislav Gardavský a Rudolf Přerovský, který byl i zvolen předsedou městské rady v Brně. V roce 2002 byla zahájila svou činnost jihomoravská krajská rada. V okresech Hodonín, Vyškov a Blansko se dosud nepodařilo místní kluby a okresní rady založit.

Historii vzniku a aktivního působení Klubu českého pohraničí v jihomoravském kraji si připomenem na slavnostním shromáždění v Brně dne 1. prosince 2012.

 

Foto album:

  • v sále delegace jihomoravského kraje
  • pohled na předsednictvo shromáždění
  • Miroslav Vlašín s praporem znojemské okresní rady
  • JUDr. Marta Strušková s medailí
  • společná fotografie delegátů Znojma a Břeclavi.

Stanislav Bršlica

Fotogalerie: 20 let KČP - Jihomoravský kraj