2. den Expedice Státní Hranice.

29.04.2013 05:37

Dnes ráno vyrazili členové Expedice Státní Hranice od 11.rPS Starý Hrozňatov a pokračovali přes 12.rPS Mýtina, 13.rPS Dyleň a u 14.rPS Slatina byla expedice zadržena a předvedena na rotu k důkladné prohlídce. O půl třetí byli členové propuštěni a pokračovali k 15.rPS Broumov, 16.rPS Branka, 17.rPS Pavlův Studenec a vjeli na území 9. Domažlické brigády a projeli 1.rPS Vašíček, 2.rPS Stoupa a ukončili na 3.rPS Hraničky. Navštívili pomníčky padlých a historické mezníky. Dnešní den byl oblačný, zataženo, cesta blátivá. Najeto kolem 139 km. Všichni zdraví a unaveni.

Z POHRANIČNÍ KNIHY

14.rPS Slatina dne 27. 4. 2013 Hodiny na stěně místnosti dozorčího signálního přístroje ukazují 13:00. Místností zazněl vysoký tón telefonní ústředny. Konektor pojítka hlídky na příjezdové cestě právě zapadl do patice. Krátké hlášení. Okno se otvírá. Veliteli už jedou. Hlas dozorčího mě zastihne ve výkopu, kde hledáme prasklinu na přívodním potrubí. Vyskakuji ven, rvu se do saka, narážím čepici a zapínám opasek. Zbavuju boty stop jílu. Pár kroků a stojím na příjezdové cestě. Zaskřípění brzd a hledím do větrem ošlehaných tváří. Sesedají, podávám hlášení a pak krátké, poctivé podání ruky. Dnes mají v nohou desítky kilometrů a to jim v cestě stála Dyleň zahalená do mraků a mlhy. Jejich kola projela místy, kde na Staré Mohelně zněla melodie známé písně a nyní je máme tady. Rychle horký čaj. Musíme využít každou vteřinu. Provádíme prohlídku roty. Začínáme v bývalé zbrojárce, kde je umístněná expozice OSH. Procházíme ztichlou rotou. Čaj je hotov. Máme si vzájemně tolik říct. Kluci o expedici a my o KVH bPS Hraničář. Čas letí, jak pes, který zachytí stopu. Nabízíme výjezd na demarkaci k historickým mezníkům návrh je přijat. Rychle účastníky expedice seznamujeme se situací na SH a jejím průběhem. Několik fotografií. Vše probíhá v horečném spěchu. Za 15 minut již míříme zpět na rotu. Loučení. Kolikrát ho člověk zažil, a přesto pokaždé cítíte smutek. Členové nasedají na kola poslední pozdravy. První šlápnutí do pedálů. Velím, končit pozor ruka vystřelí k štítku brigadýrky. Pohledem sleduji, jak kola opouští bránu 14.rPS Slatina. Šťastnou cestu, Neprojdou ……

Fotogalerie: 2. den Expedice Státní Hranice.