15. výročí KČP

14.04.2014 08:00

20. února 2014 byla svolána slavnostní členská schůze členů a příznivců KČP v Krnově. Úvodem schůze jsme poděkovali našim stálým členům a Městskému výboru KSČM za soustavnou pomoc při plnění zadaných úkolů.

Schůzi zahájil přítel Miloš Hruda, který je zakládajícím členem a po celou dobu naší činnosti je předsedou Městské rady a členem Krajské rady KČP v Ostravě.

V úvodu předseda seznámil přítomné s problémy, kterými se Městská rada ihned po svém ustavení musela zabývat zvláště po zřízení Česko – německého domu v Krnově.

Vzhledem k tomu, že každoroční návštěva bývalých spoluobčanů německé národnosti způsobovala určitě problémy (například byl z Prahy pozván jejich „mluvčí“, který vysvětloval „Benešovy dekrety“ z jejich pohledu).

Jimi pozvaný evangelický farář, který dříve žil v Německu, nás přesvědčoval o nespravedlivém vyhnání Němců a nutnosti omluvy.

Bylo také tvrzeno předsedou Německého domu v Krnově, že jsme zlikvidovali 500 až 600 tisíc Sudetských Němců, což tvrdili i v tisku.

Nemá smysl se dále rozepisovat o dalších jimi tvrzených nepravdách o Češích. Nás napadali a sami úmyslně zapomínali na koncentrační tábory, ve kterých zahynuli tisíce našich lidí a také na násilnou germanizaci za Hitlera.

Každoročně naši členové navštěvují nedalekou Liptáň, ve které byla v roce 1938 vyvražděna česká četnická stanice německými henleinovci.

Přes veškerá zjištěná fakta se nepodařilo přesvědčit Němce, že společný německý hrob neexistuje ani ve hřbitovní knize, ani v městské matrice z let 1945 až 1947.

Každý rok přicházejí s novými nepravdivými fámami.

 Městská rada KČP Krnov

Fotogalerie: 15. výročí KČP