14. zasedání MS KR KČP, z. s.

29.09.2016 06:20

14. zasedání MS KR KČP, z. s. se konalo dne 17. 9. 2016 u př. Adámka. V úvodu zasedání předseda př. Gara poblahopřál členům MS KR př. Gustému, Varteckému a Toškovi, kteří mezi zasedáními oslavili své narozeniny. Po schválení programu zasedání , následovala kontrola plnění závěrů ze 13. zasedání  MS KR KČP, z. s. a vyhodnocení splnění úkolů př. Studeným. Členové NR KČP podali informací ze zasedání vyšších orgánů KČP. Další bod jednání bylo organizační. Zde předseda MS KR předal medaili „Za zásluhy o rozvoj KČP II. stupně“ př. Sirůčkovi. Velká kritika a pozornost byla věnována vyhodnocení automobilového zájezdu na Mezinárodní setkání ve Varíně a na Strečně a VII. CELOSTÁTNÍMU SETKÁNÍ OCHRÁNCŮ ČS. STÁTNÍCH HRANIC v Nymburce. Velmi kladně byl hodnocen automobilový poznávací zájezd KR na téma: Po stopách odboje a pochodů smrti v MS kraji a příprava na setkání 3. krajských rad v Kroměříži. Následovaly zajímavé informace o činnosti MěR KČP Ostravy, Opavy, Krnova a Bruntálu. Předseda MS KR poděkoval všem za aktivitu a podnětné náměty a zasedání MS KR ukončil.

 


Jan Gara

Fotogalerie: 14. zasedání MS KR KČP, z. s.