121. výročí narození generála Ludvíka Svobody

28.11.2016 08:07

Dne 26. listopadu 2016 se delegace MěR KČP Václava Soukupa Ostrava zúčastnila pietního aktu u příležitosti 121. výročí narození československého presidenta a armádního generála Ludvíka Svobody. Tento vzpomínkový akt se uskutečnil v jeho rodné obci Hroznatín.

Za účasti významných hostů, mezi kterými lze jmenovat atašé Generálního konzulátu Ruské federace se sídlem v Brně Sergeje Miťjajeva, velitele pražské posádky AČR plukovník gšt. Ing. Milana Virta, polsance parlamentu PČR Josefa Zahradníčka (KSČM), primátora slovenského města Svidníku Ing. Jána Holodňáka , starostku obce Hroznatín Bc. Janu Uchytilovou, předsedu Společnosti Ludvíka Svobody Ing. Ludvíka Engela a samozřejmě dceru Ludvíka Svobody Zoe, se před rodným domem presidenta a u pomníku, který zde byl i díky KČP vybudován, uskutečnila tato vzpomínková akce. Za NR KČP se pietního aktu zúčastnil Miloslav Wasserbauer.

Po položení květin zazněly proslovy. 

Součásti pietního aktu byla i možnost návštěvy rodného domu presidenta Svobody.

Celý pietní akt byl důstojným připomentutím jedné z nejvýznamnější osobností českých a československých dějin a důkazem toho, že ani dehoenstující kampaň, která se po listopadovém převratu snesla i na osobu Ludvíka Svobody, nezviklala úctu, kterou velká část národa chová k osobě svého velkého hrdiny.

Martin Škamla

Fotogalerie: 121. výročí narození generála Ludvíka Svobody