12. zasedání MS KR KČP, z. s.

11.04.2016 10:57

12. zasedání MS KR KČP, z. s. se konalo dne 9. 4. 2016 v hotelu „Pod Hůrkou“ v Háji ve Slezsku. V úvodu zasedání předseda př. Gara poblahopřál členům MS KR, kteří mezi zasedáními oslavili své narozeniny. Po schválení programu zasedání , následovala kontrola plnění závěrů z 11. zasedání  MS KR KČP, z. s. a vyhodnocení splnění úkolů. Členové NR KČP podali informací ze zasedání vyšších orgánů KČP. Př. Seidel informoval o konání celostátní porady dopisovatelů HRANIČÁŘE dne 5. 3. 2016 v Praze a př. Poledník informoval o konání porady vedení NR KČP s představiteli sekcí OSH dne 30. 3.2016 v Praze. Další bod jednání bylo organizační. Zde předseda MS KR předal Čestné uznání Moravskoslezské krajské rady za obětavou práci v KČP př. Reimerovi a Cepkovi z Bruntálu, př. Seidlovi z Opavy a př. Kaputové ze Slovenska. Poté předal pamětní medaili MS KR za obětavou práci v KČP předsedům MěR KČP př. Studenému z Opavy a př. Halabalovi z Bruntálu. Velká pozornost byla věnována příprava pietní akce Velká Polom u pomníku dvou letců a automobilovému poznávacímu zájezdu KR na téma: Po stopách odboje a pochodů smrti v MS kraji. Následovaly zajímavé informace o činnosti MěR KČP Ostravy, Opavy, Krnova a Bruntálu. Předseda MS KR poděkoval všem za aktivitu a podnětné náměty a zasedání MS KR ukončil.

Fotogalerie: 12. zasedání MS KR KČP, z. s.

1 | 2 | 3 >>