12. ZASEDÁNÍ MS KR KČP, o.s.

02.06.2012 08:13

se konalo 2.6.2012 v Opavě, za řízení MP KR Fr. Studeného.

V úvodu bylo popřáno k narozeninám 7 členům KR a RK MSK, kteří své narozeniny oslavili, nebo oslaví mezi 11. a 13. zasedáním KR.

Do KR byli kooptováni 2 zástupci KČP z Krnova a Ostravy,(př.Nakládal, Škamla)

Hlavní pozornost byly m.j. věnována informacím ze zasedání vedení a pléna NR a vyhodnocení automobilového zájezdu KČP Opava a Bruntál na téma – Pomníky obětí nacismu, včetně obětí pochodů smrti v roce 1945.

Byl projednán a schválen Plán práce MS KR KČP na 2.pololetí 2012 a návrhy na ocenění členů KČP u příležitosti 20. výročí založení KČP v ČR.

Byly vydány pokyny k zabezpečení účasti KČP do slovenského Varína.

V závěru zasedání předsedové MěR informovali o aktivitách KČP mezi krajskými zasedáními a nejbližších úkolech klubů. MP-KR zhodnotil průběh zasedání, poděkoval za aktivitu členů a ukončil zasedání.

O velmi dobré občerstvení se postarala dcera místopředsedy KR.

Foto : P. Havlíček
Ing. Jan Adámek

Fotogalerie: 12. ZASEDÁNÍ MS KR KČP, o.s.