12. den Expedice Státní Hranice.

09.05.2013 09:25

Poslední 12. den 3. ročníků Expedice Státní Hranice byla oficiálně zakončena. Kola ukrojila zbývající metry 3. ročníku expedice a zdolána poslední 13. rota PS Rusovce celé sestavy Pohraniční stráže a, bylo ujeto celkem 1000 km. Cestou navštívili řadu pomníčků, památníků, zaniklé roty. Kolik jich bylo? Zůstává jen souvislá řada vzpomínek, které již nikdo nevymaže čl...enům expedice z hlavy. Dnešní den expedice vyjela od 3.rPS Gajary a pokračovala k 4.rPS Suchohrad, dále pak k 5.rPS Záhorská Ves, 6.rPS Vysoká při Moravě, 7.rPS Děvínské Jazero, 8.rPS Děvínská Nová Ves, 9.rPS Děvín, 10.rPS Petržalka, 11.rPS Kopčany, 12.rPS Jarovce a slavnostní ukončení bylo před 13.rPS Rusovce. Úkol, který byl vydán pohraniční hlídce, byl splněn na 100%. A co příští rok? Bude se konat další, čtvrtý ročník Expedice Státní Hranice? Zájemci o bližší informace z Expedice, mohou přijít na setkání GMU dne 31. května 2013 v 17 hodin do restaurace Havránek v Ostravě – Starém Zábřehu. Kde vystoupí se svými zážitky z cesty vedoucí a hlavní organizátor expedice Láďa Nekvapil. Ještě jednou posíláme blahopřání členům Expedice za její výkon, který museli vykonat. Gratulujeme.