11. BRIGÁDA PS – BRATISLAVA

20.06.2012 21:44

Součást

typ

Délka úseku SH
(m)

1. prapor PS - Malacky

   

   1. rota PS - Moravský Ján

82

8 900

   2. rota PS - Malé Leváre

82

8 750

   3. rota PS - Gajary

70

9 050

   4. rota PS - Suchohrad

70

8 050

   5. rota PS - Záhorská Ves

82

9 500

   6. rota PS - Vysoká při Morave

82

10 100

   7. rota PS - Devínské Jazero

82

7 800

2. prapor PS - Petržalka

   

   8. rota PS - Devínská Nová Ves

82

6 250

   9. rota PS - Devín

82

8 600

   10. rota PS - Petržalka

91

4 750

   11. rota PS - Kopčany

70

3 800

   12. rota PS - Jarovce

82

11 900

   13. rota PS - Rusovce

82

15 500

3. poříční prapor PS - Komárno

   

   1. poříční oddíl PS - Bratislava

   

   2. poříční oddíl PS - Medvedovo

   

   3. poříční oddíl PS - Komárno

   
Poznámka:
typ – tabulkový počet příslušníků na pohraniční rotě
SH – státní hranice