10. zasedání KR KČP,o.s. MSK

04.02.2012 07:15

Konalo se 4.2.2012 v hotelu „Pod Hůrkou“ v Háji ve Slezsku. V úvodu zasedání předseda př.Gara po přípitku poděkoval přítomným za aktivní spolupráci v roce 2011,popřál mnoho sil a elánu ve prospěch KČP v roce 2012,v roce 20.výročí založení KČP v ČR.

Poblahopřál členům,kteří mezi zasedaními oslavili své narozeniny. Po schválení programu zasedání následovalo projednání JEDNACÍHO ŘÁDU MS KR KČP,který byl následně schválen.

Následovala kontrola plnění závěrů z 9.zasedání a vyhodnocení splnění úkolů a podaných informací ze zasedání vyšších orgánů KČP předseda KR vyhodnotil hospodaření MěR a KR KČP v roce 2011.

Vyzval k větší aktivitě při dopisovatelské činnosti do Hraničáře a jeho odběru. Byla projednána účast zástupců KR v rámci delegace na 2.setkání KR MS,Olomouckého a Zlínského kraje ve druhé polovině května v Olomouci.

Velká pozornost byla věnována automobilovému poznávacímu zájezdu KR na téma:Od pochodů smrti k česko-německé cestě porozumění(v Guntramovicích) v MSK-6.5.2012

Následovaly zajímavé informace o činnosti MěR KČP Ostravy, Opavy, Krnova, Bruntálu a Rýmařova. Předseda KR Jan Gara poděkoval všem za aktivitu a podnětné náměty a 10.zasedání KR ukončil.

František Studený Jan Seidel Opava

Fotogalerie: 10. zasedání

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>