10. výročí založení KČP v Mladé Boleslavi

28.05.2017 07:05

V památný den 9. května, kdy oslavujeme výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou a spojeneckými vojsky v roce 1945, a kdy si připomínáme již 72. výročí této pro nás historické události, svolala Okresní rada klubu českého pohraničí v Mladé Boleslavi slavnostní shromáždění u příležitosti 10. výročí založení KČP v Mladé Boleslavi.              

Slavnostnímu shromáždění předcházely pietní akty u pomníku Mileny Hážové na Dubcích a u hrobu sovětských vojáků na Novém hřbitově v Mladé Boleslavi.

Samotné slavnostní shromáždění KČP bylo pořádáno v rámci květnových oslav ve spolupráci s OV KSČM a LKŽ Boženy Holečkové. V zaplněné zasedací místnosti OV KSČM v Mladé Boleslavi přivítal předseda OR KČP František Kovář účastníky a  hosty, jimiž byli poslanec PČR  JUDr. Stanislav Grospič, předseda KR KČP Jiří Pokorný a členka KR KČP za okres Beroun Anna Doušová. 

V úvodu svého projevu předseda KČP František Kovář zdůraznil, že  KČP v Mladé Boleslavi je jen malou součástí celorepublikového KČP. Nejsme sice  pohraniční oblastí, ale i ve vnitrozemí je třeba pracovat, diskutovat a vysvětlovat historická fakta, především mladší generaci, která dnes historii přebírá z medií pouze zkresleně.. Naše skutečná historická zkušenost je však jiná a proto je nutné ji připomínat a nezapomínat Zároveň také vzpomenul na první členy, kteří zakládali KČP v Mladé Boleslavi: Luboše Sojku, Oldřicha Hořejního, Vítězslava Zajíčka, Jaroslava Hájka, Karla Skálu a mnohé další. Konstatoval, že to, co bylo nastíněno v počátcích vzniku KČP, se podařilo naplnit.

Předseda KR KČP Jiří Pokorný připomněl rozrůstající se řadu členů KČP, kteří stále dokazovali a dokazují historickou pravdu našich dějin. KČP je vlastenecký klub, který se svým zaměřením zasazuje o zachování suverenity našeho národa a našeho mateřského jazyka. Tvrdě odsuzujeme přítelíčkování některých našich vládních představitelů s německým Landsmanšaftem.

Oznámil i to, že ne ve všech 12 ti okresech Středočeského kraje pracují KPČ. Kluby hledají své spojence, v politických stranách i ve společenských organizacích. Prozradil, že mnohým občanům a spolkům vadí práce KČP až tak, že KR na naše aktivity jako odpověď obdržela výhružný dopis.

V průběhu shromáždění byli za svou celoživotní práci oceněni Národní radou KČP Vyznamenáním III. stupně - Plaketou za obětavou práci pro vlast členové: Milena Bílá, Jiřina Matoušková, Jaroslav Hájek, Jiří Dvořák a Karel Skála. Každý z těchto členů udělal v průběhu svého života kus poctivé práce pro společnost. Jménem nových nositelů významného ocenění poděkovala Jiřina Matoušková.                                            

V následné  diskuzi se hovořilo mimo jiné o dalším směřování klubu a o nadcházejících volbách do PČP.

Slavnostní odpoledne bylo zakončeno krásným filmem MÁJOVÉ HVĚZDY, připomínajícím dny osvobození Československa.  

 

Jiřina Matoušková

Fotogalerie: 10. výročí založení KČP v Mladé Boleslavi

1 | 2 | 3 >>