1. společné zasedání Moravskoslezské a Olomoucké krajské rady KČP, o. s.

26.03.2011 07:18

Dne 26. 3. 2011 proběhlo v Háji ve Slezsku historicky první společné setkání těchto dvou krajských rad. Místo, konkrétně Hotel Pod Ostrou Hůrkou, v sobě neslo určitou symboliku, neboť právě v něm zazněla dne 20. června 2009 prvotní myšlenka přítele Kazdy (tehdejšího předsedy Olomoucké krajské rady KČP, o. s.), abychom se coby sousední kraje setkávali a společně rozvíjeli naši spolupráci.

Setkání se zúčastnilo celkem 19 členů. Delegaci Olomoucké krajské rady vedl její předseda př. Miroslav Polach a Moravskoslezskou krajskou radu předseda př. Jan Gara, který celé jednání zároveň řídil. Po úvodním přivítání jsme se přesunuli před pomník významného Hájeckého rodáka Vladislava Vančury, kde jsme vyslechli připomínku a odkaz tohoto významného vlastence a spisovatele umučeného a popraveného nacisty v roce 1942 na kobyliské střelnici v Praze. Vystoupení zajistil př. Luboš Stuchlík, který se ale z dalšího jednání musel omluvit.

Dále naše jednání probíhalo v prostorách již zmiňovaného Hotelu Pod Ostrou Hůrkou. Technického zabezpečení se zhostil př. Seidl, který na úvod zajistil reprodukci naší národní hymny a pořizoval z celého jednání fotodokumentaci. Přítel Adámek přednesl stručnou historii založení Klubu KČP na severní Moravě a Slezsku. Připomínku 70. výročí napadení SSSR nacisty představil př. Sanopulos. Největší prostor jednání byl věnován vzájemným výměnám informací z obou klubů, kdy jsme se dle očekávání ujistili, že máme přibližně shodné zkušenosti a stejné potíže. Mezi největší výzvy řadíme neutuchající boj proti plíživé germanizaci naší vlasti, problémy s překrucováním a falšováním výkladu především moderních dějin. Shodli jsme se také na komplikacích, které nám do cesty kladou některé obecní úřady a školy, přesněji jejich představitelé. Kriticky se účastníci vyjádřili k našim „nestranným“ a „objektivním“ médiím, která lokajsky slouží svým zahraničním vlastníkům. Nemohli jsme se vyhnout ani k vyjádření syna říšského protektora Reinharda Hendricha Heidera, který nabízí své služby pro zprostředkování financí na opravy zámku v Panenských Břežanech. Jeho jednání jsme zhodnotili jednoznačně jako provokaci a jsme kategoricky proti jakékoliv jeho popularizaci a dalšímu vměšování.

Po diskusi a výměně zkušeností vystoupili se svým hodnocením oba předsedové krajských rad a označili toto první jednání za skutečně smysluplné. Vyjádřili přesvědčení, že stojíme skutečně na začátku další etapy našeho rozvoje. Že obě organizace vzájemně cítíme potřebu se střetávat častěji a informovat se společných krocích, abychom si vzájemně pomáhali a podporovali se. Jako optimální termíny se nám jeví roční setkávání, kdy se budeme střetávat střídavě v obou krajích. Jednání bylo tradičně zakončeno chorálem Ktož jsú boží bojovníci.

Na závěr účastníci přijali společné Prohlášení, kde shrnuli průběh naší spolupráce a nastínili další postupy. Dohodli se na vzájemné informovanosti o akcích ve svých krajích a možnosti společných poznávacích zájezdů. Součástí Prohlášení bylo i ostré odsouzení aktivit syna Reinharda Hendricha, které je pro nás nepřípustné a je zapotřebí je odsoudit a hned v zárodku zavrhnout.

Poděkování patří všem zúčastněným za skutečně aktivní přístup.

Jan Adámek jednatel MS KR KČP, o.s.
Jan Gara Foto

Fotogalerie: 1. společné zasedání