… a poslední akce roku 2012 ?

15.01.2013 06:18

Dne 18. prosince jako svou poslední akci v roce 2012 uspořádal náš klub hodnotící besedu ze své činnosti a ze svých akcí. Po úvodu předsedy př.R.Sentnera a přivítání velmi milých hostů předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu p.Majzlíka, předsedkyně Levicového klub žen a naší členkou př.M.Šlechtovou, člena Oblastního výboru KSČM a našeho místopředsedu př.O.Matouška, dále členy Svazu důchodců České republiky všech přítomných členů a sympatizantů si vzal slovo I. místopředseda př.M.Řezníček.

Ve svém hodnocení se podrobně věnoval práci naší organizace a výčtem akcí uspořádaných v roce 2012.

V úvodu se věnoval problematice navržení a následného zvolení nového výboru našeho klubu, kde konstatoval, že bylo velmi úspěšné a že došlo ke zkvalitnění řízení a jakési „ modernizaci“ činnosti v souvislosti s obsluhou výpočetní techniky. Dále se věnoval podrobně organizací a účastí na akcích, kde jsme se zúčastnily jako hosté ČSBS tj. akcím u pomníků padlých hrdinů v okolí našeho města a v blízkých obcích. Akce byli i přes menší účast než bylo očekáváno velmi zdařilé a hodnotné. Naši členové se mimo účasti i spolupodíleli i na akcích Oblastního výboru KSČM, jako jsou oslavy 1.máje včetně prvomájové veselice a sportovní hry pro děti. Zde je nutno konstatovat, že bez finančního krytí od organizací KSČM by se tyto akce ani neuskutečnily. Naši funkcionáři jsou pravidelně zváni na zasedání tohoto orgánu, kde je konzultována naše činnost a spolupráce.

Se členkami Levicového klubu žen, jako dalším z našich spolupracovníkem se účastníme vzpomínkových akcí na místním pohřebišti a u pomníků padlých hrdinů. Těmto akcím předchází pečlivý úklid a úpravy pietních míst, samozřejmě členkami LKŽ, za což jim patří obrovský dík. Samozřejmě akce našeho klubu nejsou jen akce v terénu, ale i pravidelné besedy v našem středisku klubu „Pohádka“. V letošním roce to byla témata spojená s dvacátým výročím založení KČP, únorovými událostmi roku 1948, dějinami květnových dní roku 1945, vývoje a důsledků událostí roku 1968, říjnovým výročím vzniku samostatného Československého státu, a v neposlední řadě i listopadovými událostmi roku 1989.

V rámci péče o členskou základnu každý sudý měsíc na akci členů předáváme našim jubilantům a oslavencům při jejich příležitosti malé písemné přáníčko a při kulatém výročí i přání s poděkováním. Při zajišťování distribuce našeho časopisu „Hraničář“, kterého odebíráme 36 ks, předáváme formou malých upomínek informace členům o dění v našem klubu, ale i o dění uvnitř organizací našich partnerů. V roce 2012 jsme rovněž navázali konkrétní spoluprácí s organizací v Rumburku, prozatím jen v rámci možností tj. pozváním na naše besedy a na společné akce v rámci spolupráce s partnery.

Na posledním zasedání jsme si s hrdostí i prohlédli Medaili 3.stupně, kterou za svou dlouhodobou kvalitní práci pro klub a pro děčínský okres a ústecký kraj obdržel náš př.M.Hromek. Blahopřáli jsme také našim členům př. M.Panákovi, F.Šípovi a J.Hrstkovi za vyznamenání plaketami Národní rady rovněž za aktivní práci v KČP.

Aby byla závěrečná atmosféra ještě více domácí, přítomní hosté a členové byli pohoštěni chutným dortem domácí výroby naší členky a tajemnice př.M.Lankové. Z chudých prostředků našeho klubu obdrželi přítomní občerstvení v podobě kávy a skleničky na přípitek v závěru oficiální části besedy.

Poděkování za průběh roku 2012 a jeho úspěšnost patří všem členům, funkcionářům a příznivcům partnerských organizací ČSBS a LKŽ, stejně jako jim patří přání mnoha zdraví a spokojenosti v soukromém životě.

 

Výbor klubu Varnsdorf