Živá historie

23.10.2019

    Pohled na události a zkušenosti uplynulých staletí nám říká, že nic není konstantou. Mnohé civilizace zanikly a nic po nich nezůstalo. Celé generace lidstva se stále přizpůsobovaly v rámci možnosti přežití.

A tak jsme i v našem prostoru, v malém, nepočetném národě uprostřed Evropy, potomky mnohých. Zůstali jsme národem, který si dokázal uchovat a rozvinout svůj jazyk, osobité zvyky a svou svébytnou kulturu. Přesto jsme svědky, že v současnosti mnohé tyto atributy dokážeme opouštět. Právě proto je nutno si položit tuto otázku. Proč až teď?

S nástupem každé další generace, která nezažila mnohé a jejíž pamětníci vymírají, si můžeme všimnout, že s agresivně líbivým podtextem, do široké veřejnosti vniká názor, že vše je již překonané a dnešní pohled na historii je jedině ten správný, a na tom se dá profitovat. Dnes se široké veřejnosti předkládají historické studie a názory, ve kterých je skutečné zlo opomíjeno a v celkovém kontextu omlouváno. Jistě jste mnozí také postřehli, že s tím nikdo nic nedělá?

Politická situace se stále zamotává a všude okolo nás zuří boj o duši národa. Byl zde od samotného počátku vzniku našeho státu. Současná doba přinesla chaos a nepřátele v pozměněném gardu. Dá se říct, že největší nebezpečí nehrozí již z venku, ale z vlastních řad. Současní čeští a moravští přisluhovači vytvořili jakési souručenství, které lavinovitě šíří jedinou pravdu, tu jejich! Podle nich historická zkušenost a paměť národa již není zapotřebí. Vycházím z informací, které jsou předkládány veřejnosti řadou historiků. Znovu se opakují chyby, znovu se dostáváme pod vliv části západního světa, který je pro nás jaksi více přátelský a peníze v něm nehrají žádnou roli. Vše je na prodej a vše se dá koupit. "Elity", které mají své cíle vytvořeny na těchto základech, nejsou samostatné a národu předkládají pokřivený pohled na svou zemi, a hlavně nepřipouští skutečně prožitou historii. To má nutně ovlivnit širokou veřejnost, která se má ztotožnit s názorem, že doma není nic, na co má být člověk hrdý. Současně je lidem podsouván názor, že období let po druhé světové válce do listopadu 1989, byla promarněná léta našeho národa.

Procházíme obdobím, kdy není nic jisté. Proto je potřeba dívat se na mnohé věci z nadhledu a brát v úvahu všechny možné eventuality. Nebezpečí spočívá v tom, že informace tohoto znění, lze snadno využívat ze strany systému pro masovou manipulaci.

Jsem přesvědčen, že každý jeden z nás by mněl znát, kým jako národ jsme? Jaká je naše identita a kořeny? Nesmí se je nikdo pokoušet vymazat nebo nahradit. Hovořím o tom proto, že největším nepřítelem je nejednotnost a čas, který vede k zapomínání. Dnes stejně jako mnohokrát v minulosti se ukazuje, že budoucnost nepatří zaprodaným "elitám", patří lidem a vlastencům, kteří mají na prvním místě zájem o objektivní výklad historie svého národa pro budoucí generace.

22.10. 2019

Text: František Kovář