Zhodnocení činnosti v roce 2019

18.12.2019

Členové klubu českého pohraničí, sekce OSH v Úpici se sešli společně s kolegy z KČP vrchlabska 9. listopadu, aby vyhodnotili svoji celoroční činnost.

Jednání zahájil a dále řídil Jaroslav Vrba, který přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Miroslav Steidler,předseda KČP z Úpice, ve své zprávě vyhodnotil celoroční činnost naší organizace v roce 2019. Jaroslav Nehyba, předseda KR KČP královéhradeckého kraje, společně s předsedou našeho KČP Mirkem Steidlerem předali Jitce Čermákové plaketu"Za obětavou práci pro vlast", kterou jí udělila NR KČP. Dále jsme si vyslechli informaci naší hospodářky Ivy Milerové. Předseda KR královéhradeckého kraje Jaroslav Nehyba zhodnotil činnost KČP v Úpici jako jednu z nejlepších v kraji. Vyzdvihl naši péči o Památník osvobození v Malých Svatoňovicích - Odolově a náš podíl na setkání občanů v Choustníkově Hradišti u Památníku obětem Pochodu smrti v roce 1945. Jaroslav Vrba seznámil přítomné s účastí naší pětičlenné delegace v Táboře, na Manifestaci občanů na podporu dekretů prezidenta Československé republiky Dr. Edvarda Beneše. Před zahájením manifestace jsme navštívili Památník Dr. Edvarda Beneše a společný hrob manželů Benešových v Sezimově Ústí.

Na závěr jednání se uskutečnila přednáška p. Františka Mazala na téma : "Vyhláška o provozu motorových vozidel". Vzhledem k tomu, že většina členů jsou řidiči, tak přednáška měla úspěch, byla zajímavá a p. Mazal jako zkušený, dlouholetý učitel autoškoly zodpověděl řadu dotazů.

Protože nejen prací živ je člověk, tak se část našeho KČP dohodla, že si připravíme společně s našimi manželkami předvánoční posezení. Vždyť právě naše manželky jsou nám oporou a často aktivními pomocníky při naší celoroční práci pro Klub. Jako pro všechny vhodný termín jsme zvolili čtrnáctý prosinec. Místem konání se stalo Muzeum uniforem Veřejné bezpečnosti a Československé lidové armády v Radči, o které pečuje náš člen Emil Macejko. Celé pozdní odpoledne a časný večer se nesl v přátelské atmosféře při dobrém jídle, které naznačovalo, že se blíží Vánoce. Velký úspěch sklidila vánočka, kterou nás počastovala manželka předsedy KR paní Iva Nehybová. Ani ostatní ženy nezůstaly bez pochvaly za jejich zdařilé chuťovky a zákusky. Na závěr jsme si vzájemně popřáli hezké Vánoční svátky a hlavně hodně zdraví v roce 2020. Ve fotogalerii jsou zveřejněny fotografie z obou akcí, které zaznamenal člen našeho KČP a člen NR KČP Pavel Miler. Svým povídáním se s vámi o závěru roku 2019 podělil:

Jaroslav Vrba
KČP Úpice, z Královéhradeckého kraje

Fotogalerie: