Zaznělo na Středočeské krajské konferenci KSČM 15. 2. 2020

20.02.2020

(místopředseda Středočeské krajské rady KČP Ladislav Nyš)

Vážené soudružky a soudruzi, vážení hosté,

z pověření vedení Středočeské krajské rady Klubu českého pohraničí plukovníka inženýra Jiřího Vrzala, zdravím jednání dnešní Krajské konference KSČM.

Díky okresním výborům a oraganizacím KSČM v našem Středočeském kraji máme vytvořené podmínky pro naší práci a to jak po stránce organizační, tak i po stránce materiální. Poděkování patří i poslankyni soudružce Miloslavě Vostré a místopředsedovi ústředního výboru, poslanci Stanislavu Grospičovi.

Jak středočeský krajský výbor strany, tak i okresní výbory umožňují našim organizačním složkám provádět setkání členů klubu českého pohraničí v jejich prostorách bez jákýchkoliv nároků. Většina okresních výborů KSČM velice znatelně podporuje naší činnost, což je dáno mimo jiné i tím, že jejich funkcionáři jsou našimi členy.

Soudružky a soudruzi, vážíme si vaší podpory i proto, že nám pomáháte čelit nehorázným útokům pravičáků a pod jejich kuratelou i části občanské veřejnosti, zejména pro tu část naší členské základny, kterou tvoří i sekce bývalých ochránců Československých státních hranic. Jaké výstupy proti nám jdou od řady senátorů, pravicových poslanců Parlamentu a hlavně ze sdělovacích prostředků, především "politicky nezávislé, nadnárodní" České televize nemusím rozvádět. Jsou vedeny útoky proti jakémukoliv levicovému názoru nebo nesouhlasu proti kolaborantským jednáním, na příklad ve vztahu k Sudetoněmeckému Landsmanschaftu jsou na dením pořádku a kdo neztratil paměť na historii naší republiky, musí proti nim rozhodně vystupovat.

Díky vaší podpoře jsme mohli v roce 2019 uskutečnit v Táboře, kolébce husitského hnutí, protestní demonstraci vlasteneckých sil, proti snahám o vymazání zásad plynoucích z poválečných Dektretů prezidenta republiky, Dr. Edvarda Beneše. Za přítomnosti našich krajských představitelů, poslanců za KSČM a předsedy ÚV KSČM s. Filipa byl přijat Táborský manifest, který se již stal dalším terčem útoků pravice.

Soudružky a soudruzi, chtěl bych vás ubezpečit, že členové klubů českého pohraničí v našem kraji budou i nadále podporovat všechny aktivity, které vedou ke zlepšování podmínek života našich občanů v naší vlasti.

Na závěr my dovolte, abych vás všechny pozval na slavnostní manifestaci, kterou organizuje Klub Českého pohraničí spolu s dalšími vlasteneckým spolky dne 8. května v 10.30 v Praze na Klárově, u příležitosti 75. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou a spojeneckými armádami. Zde dáme na srozuměnou všem, že to byla právě Rudá armáda, která završila osvobozovací boje proti fašizmu právě v Praze a na území našeho Střdočeského kraje poslední bitvou u Slivice. 

Zde si připomeneme události před 75. lety dne 11. května v 15. hodin. 

 Děkuji, Čest práci 


 Autor: Jiří Pokorný