Zaslouží si úctu a poděkování

24.03.2020

  My členové okresní rady Klubu českého pohraničí v Berouně vyjadřujeme podporu těm našim představitelům veřejného a politického života v jejich snaze řešit vzniklé situace, související s nebezpečnou virovou nákazou, která zasáhla i naši republiku.

Spolu s tím se skláníme s úctou před zdravotníky, policisty, členy Hasičských záchranných sborů, představiteli místních samospráv, a zejména i před stovkami prostých občanů naší republiky, kteří pomáhají jak mohou zmírňovat dopady zdravotních a dalších omezení, která na nás dopadají.

Na druhou stranu odsuzujeme chování a vyjadřování těch "také spoluobčanů", kteří hledají jen chyby, pomlouvají jakékoliv rozhodnutí povolaných odborníků na zmírnění dopadů krizové situace, do které jsme se jako Česká republika dostali.

Právě ve chvílích složitých životních situací se plně projevuje "kdo je kdo" a jak to skutečně myslí. Nemůžeme souhlasit s těmi, kdo myslí jen na svůj "bakšiš", aniž by se zajímali o to, že je mnohem více lidí, kteří potřebují jakoukoliv pomoc a nesmírně si jí váží.

Chceme požádat toto cestou pány typu Hrušínského, Halíka, Hály, některých politiků, kteří vedou zejména uskupení pravicového spektra, aby přestali otravovat prosté občany svými "výplody" a raději se zapojili do společného úsilí o zvládnutí mimořádných situací.

Právě v těchto situacích se ukáže, kdo je ochoten pomoci, ať je to z kterékoliv země, zde platí více nežli kde jinde "Právě v nouzi poznáš přítele".

Přejeme všem klidnější dny a brzký návrat do normálního chodu života v naší krásné vlasti i v dalších částech světa.

Text: Jiří Pokorný, Beroun