Zajatecké tábory, místa utrpení, krutosti a smrti(Stalag 318/VIII(344)Lamsdorf).

26.08.2021

Dne28.července 2021 uspořádaly za vedení ing.Jaroslava Jelínka a PhDr.Tomáše Niesnera(Staré Sovinecko a Muzeum Bruntál) KČP MěR Bruntál a ČRS Bruntál(předseda Zdeněk Purkert a Cyril Srubjan) zájezd do Polska, konkrítně do bývalého zajateckého tábora Stalag VIII F/344 Lambinovice u Opole. Tento zajatecký tábor měnil několikrát své označení v rámci Stalag(Stalmmlager)(1939-1945-i Czieszin-Těšín aj. jak pokračovala II.sv. válka. Jeli jsme 3 auty 1.ing J.Jelínek, PhDr.T.Niesner, a 2 přátelé z Lomnice u Rýmařova=Staré Sovinecko; 2.předsweda OV KSČM Bruntál Dalibor Kaňák, Josef Halabala a Jozef Zajac a polský průvodce z Lambinowic; 3.Cyril Srubjan, Zdeněk Purkert a Jaroslav Hadaš z KČP MěR Krnov.. Tedy celkem 11 účastníků. Krásný den ale horko, vedro, pravé žhavé počasí. Tato část Slezska-Kladska připomíná Hanou či Polabí, počínaly žně, vonělo obilí a blízký kraj, Ale jeli jsme tam, kde od roku 1939 až 1945 vládlo utrpení, bolest, tragédie, beznaděj a smrt. Pohled do historie-zdejší rozsáhlé hřbitovy, plné křížů zde zemřelých zajatců již od prusko-francouzské války 1870-1871(mj. bitva u Sedanu) označují, kde zemřelo mnoho francouzských zajatců a Němců-zraněných obětí války. Dále rozsáhlé pohřebiště ukazují místa posledního odpočinku zajatců z carské ruské armády, Rumunů, Italů, Němců a dalších národů, účastnílů I,sv,války. A na konec jsou zde pohřbeny oběti-zajatci z II.sv.války. Velká pole křížů ukazují v rozsáhlém parku poslední odpočinutí těch, co doplatili na hrůzy II,sv.války. Zajatci z Francie, V.Britanie, USA, Polska, Beneluxu, Italie, Jugoslavie, Řecka a především SSSR. Zde se zastavíme u paradoxu doby. Dne 27.7.1929 byly uzavřeny Ženevské úmluvy(konvence) o válečných zajatcích a zacházení s nimi. Podepsal mnohé země, ale SSSR nikoliv, z mnoha důvodů. Takže zacházení hitlerovského Německa s nimi určoval především "Plán Barbarossa" (Krutost vraždění, násilí, likvidace, bezohlednost-určovaly beznaděj sovětských zajatců). Zajatci ostatních zemí-Britů, USA aj. pokrýval i Mezinárodní červený kříž, mj. balíčky, dohledem nad konvencemi, poštou atd. Statisíce sovětských zajatců však čekala jen smrt a bezvýchodnost. Pobočka Lambinowic-zajatecký tábor v Lomnici u Rýmařova. U nás, kde zmizela za války více jak 1 500 sovětských zajatců-je dokladem. Náš památník v Lomnici je němým svědkem bolesti sovětských vojáků. Rozsáhlé parky v okolí Lambinowic u Opole skýtají klid k poslednímu odpočinku všech zemřelých zajatců během II.sv.války, především vojínů SSSR. Další velký památník RA na opačné straně Lambinovic v nádherném velkém parku se stylovým vkusným pomíkem označuje místo, kde je uloženo neuvěřitelné množství zajaců a padlých sovětských vojímů 140 - 180 tisíc. Musíme džentlmensky uznat, že Poláci udržují památníky RA, dá se říci vzorně, v době roztržky mezi RF a Polskem; kdy hlavní argument je sporná "Katyň". Bohužel nikdo neargumentuje tisíci ze sovětské armády, po porážce Tuchačevského u Varšavy počátkem dvacátých let, kdy se nevrátilo domů tisíce zajatců RA. To je ruská "Katyň".

A vražedné působení UPA, OUN a Banderovců na Volyni, v Haliči v týlu RA(generál Vatutin), desetitisíce zavražděných Poláků, Volyňských Čechů, Židů, bolševiků aj. za II.sv. války Banderovci, Suchwiczowci - o tom se z taktických důvodů s ohledem k NATO, EU a USA nemluví. Špinavost dnešní politiky je nasnadě!!

Po 14.00 hodině opouštíme Polsko a přejíždíme do kraje Jeseníku, směr Česká Ves u Jeseníku, kde je muzeum př.Janase, historika, který spolupracuje s archivy Rudé armády v Podolsku u Moskvy a ve Voroněži, a shromažďuje informace o zajateckých táborech typu Stalag, Oflag aj. Má již stovky přesných dokladů z bývalých německých archívů, kde s německou důkladností na 2 stranách formátu A4 má každý zajatec fotografii, plné jméno, rodiče, kde byl zajat, rodiště a mnoho dalších údajů. Soustřeďuje Australany, Novozelanďany, Brity, USA, Francouze aj. Spojence rovněž nejvíce Sověty. Díky za jeho práci. Mj. má v muzeu makety čsl. Pevnosti, ŘOP aj. mnoho foto materiálu. Stále pokračuje v pátrání. Lze se na něj obrátit přes internet(Muzeum Janas-česká Ves u Jeseníku) či na PhDr.Tomáš Niesner-Muzeum zámek Bruntál). Doporučujeme zájemcům návštěvu př.Janase.

Přes úmorné vedro byla naše cesta úspěšná, četné objížďky, hlavně v ČR) a naplnila nás novým poznáním o utrpeních a bolestech válek, Čest památce všech obětí válek. Ptal jsem se polského průvodce na počty padlých koní jen v polském tažení 1939. Nebyl schopen odpovědět. Má za úkol do příště. Nejen lidé, ale i ta nevinná zvířata umírají pro lidské rozbroje. A nezaslouženě, a krutě. Všem klid a mír v posledním odpočinku.

Josef Halabala

Emeritní předseda KČP MěR Bruntál