Začátky Klubu českého pohraničí v Chebu

21.01.2019

Začátky Klubu českého pohraničí v Chebu - demonstrace 24.9.1994 na chebském náměstí

Drahně let tomu co mi zavolal Ruda Vaněk se slovy "Jirko, radnice nám zakázala demonstraci na náměstí v Chebu!" V hlase nepochopení jak se mohlo stát."Rudo nejlepší co se mohlo stát." " Sešlo by se vás dvacet"." Nyní z toho uděláme akci nejvyššího významu a o KČP bude vědět každý".

Prostudoval jsem si zákaz z péra Ing. Františky Lindy, starosty Chebu. Prý by akce popudila naše německé přátele.

Zpracoval jsem žalobu a poslat Krajskému soud v ústí nad Labem, protože sídlo KČP v té době v Chomutově a příslušný soud byl ten ústecky. Jako odůvodnění žaloby jsem uvedl, že radnice nám zakázala demonstraci na podporu platného českého právního řádu - konkrétně Benešovo dekretů. Mezitím jsme pro jistotu ohlásili dalším demonstraci před nádražím v Chebu. Tu už se neodvážil nikdo zakázat. Ústecký soud zákaz zrušil a tak po poradě s ředitelem policie v Chebu se demonstrace odehrála na náměstí v Chebu a u nádraží jen vzpomínka na padlé na začátku odsunu Čechů ze Sudet.

Dne 24.9. 1994 se do Chebu sjelo mnoho a mnoho přátel, kteří měli odvahu projít kordonem policie, kdy plocha náměstí byla obšancovaná policisty v desetimetrových rozestupech. O demonstraci se dozvěděla celá republika ze zpráv televize a rozhlasu. Nejen republika. Dostavil se štáb Bavorské televize a Ota Filip mě v reportáži označil za vůdce starých komunistů a mladých Republikánů. O poznání byla střízlivější televize z Baden Baden.

Obrovitou podporu nám vyjádřil štáb britské BBC. Bylo znát, že podpora Benešovou dekretů ve Velké Británii rezonuje.

K napsáni této vzpomínky byla skutečnost, že většina organizátorů této demonstrace , jimiž byli Ludva Svoboda, Tonda Holoubek, Ruda Vaněk, již nežije. Jako jeden z posledních pamětníků ze štábu demonstrace chci vzdát hold památce těchto fantastických Přátel.

Jiří Chmelarčík