Z návštěvy poslance EP Ing. Kohlíčka, CSc

28.02.2019

   Z iniciativy předsedy OR KČP, z.s. Václava Janči a člena NR KČP, z.s. Štěpána Drapáka se dne 25. února 2019 uskutečnila návštěva poslance EP Ing Jaromíra Kohlíčka, Csc. v okrese Cheb. Poslanec Jaromír Kohlíček celý den věnoval přednáškám jak pro děti na základních školách, ale i pro veřejnost. Již ráno v 8.00 hodin se uskutečnila přednáška s besedou v Základní škole v Plesné pro žáky deváté třídy. Po dohodě s ředitelem školy se besedovalo na téma Evropská unie a parlament. V této škole se již přednášky ing. Jaromíra Kohlíčka staly tradicí. Byl zde již popáté. Žáci vždy s velkou pozorností sledují jeho vystoupení a odpovídají na jeho dotazy. Ihned po skončení se přesunul do města Luby na zdejší Základní školu, kde bylo připraveno asi 40 žáků šestých tříd. Přednáška byla po dohodě s vedením školy zaměřena na téma výroba skla. Protože ing. Jaromír Kohlíček byl dlouhá léta pracovníkem skláren a prošel všechny profese, od dělnických až po vedení sklárny, jeho výklad byl profesionální a zájem děti o toto téma byl obdivuhodný. Celé dvě vyučovací hodiny odpovídal na otázky dětí, přinesl i ukázky různých druhů skla a děti by snad poslouchali i déle. Po přednášce se dohodl s ředitelkou školy na další spolupráci. Přijede hned 8.března. Po obědě navštívil spolu se členy KČP pomníky padlých příslušníků Finanční stráže, padlých antifašistů a ochránců státních hranic a poklonil se jejich památce. Od 15.00 hodin hovořil ing.Jaromír Kohlíček na téma Evropská unie dnes a odpovídal na dotazy občanů v Plesné. Besedy se zůčastnilo se kolem dvaceti občanů a s výkladem o Evropské unii byli velmi spokojeni. Po přesunu do Chebu se poslanec nejdříve poklonili památce antifašistů u pamětního kamene v Chebu v ulici Obětí fašismu a od 18.15 hodin začala jeho přednáška v Městské knihovně. Téma o Evropské unii bylo pro posluchače velmi dobře připraveno a řada občanů přispěla k dane problematice svými diskusními příspěvky. Na vystoupení europoslance přišlo kolem 70 občanů a nejen z Chebu ale i z Aše, Mariánských Lázní, Dolního Žandova a z Lubů. Znalosti ing. Jaromíra Kohlíčka o dějinách nejen naší republiky ale i Evropy a jeho vyčerpávajícího výkladu a také odpovědi na dotazy, to vše přispělo k velmi dobrému průběhu přednášky. Dvě hodiny velmi rychle uběhly a po skončení byl požádán ing. Jaromír Kohlíček o možnost další přednášky v Chebu. Úspěšně tak zakončil svojí účast na Chebsku.

Závěrem lze konstatovat, že naše podpora ing.Jaromíru Kohlíčku ve volbách do Evropského parlamentu může přinést pozitivní výsledek pro rozvoj našeho regionu a dalších oblastí v České republice. Jsme odhodláni jej ve volbách podpořit a dát mu náš hlas, protože podporuje akce Klubu českého pohraničí, zúčastňuje se našich akcí, je to vlastenec. Takové lidi potřebujeme. Lidi, kteří mají zkušenosti, dovedou argumentovat a chodí mezi lidmi a nebojí se hovořit.

Předseda OR KČP Janča Václav

Foto: Jarda M.

Fotogalerie: