Z činnosti KČP na Chebsku

22.02.2019

Klub českého pohraničí z.s., je nezávislým demokratickým vlasteneckým spolkem s celostátní působností. Sdružuje občany České republiky i občany ostatních členských států Evropské unie, kteří souhlasí s jeho programem i s jeho praktickou činností. Poprvé byl Klub českého pohraničí zaregistrován v červenci 1992. Základním cílem a hlavním obsahem činnosti Klubu českého pohraničí je chránit a bránit zájmy občanů České republiky, zvláště českého pohraničí, před hrozbou novodobé germanizace a usilovat o zachování suverenity a územní celistvosti České republiky. Ve své činnosti vychází z pokrokových národních a vlasteneckých tradic, hlásí se k dědictví husitského revolučního hnutí, čerpá sílu a povzbuzení v činech hrdinů antifašistického národně osvobozeneckého boje, vede občany, zejména mládež k posilování národního uvědomění a vlastenectví a přispívá k upevňování dobrých vztahů se všemi národy a prosazuje a obhajuje historickou pravdu.

Náš Klub českého pohraničí na Chebsku byl založen v roce 1994 a jeho prvním předsedou Okresní rady byl přítel Ludovík Svoboda. Za uplynulých 25 let byl náš klub vždy hodnocen jako jeden z nejvíce aktivních v celé republice. Úzce spolupracujeme se sousedním kluby a mnohdy se podílíme na jejich činnosti. V rámci našeho klubu byla v roce 1996 založena Sekce bývalých ochránců státních hranic. Sdružuje hlavně bývalé příslušníky Pohraniční stráže, SNB, celníky a sympatizanty.

V loňskem roce jsme pořádali nebo se zúčastnili kolem dvaceti společenských akcí. Loňský rok byl rokem významných výročí, především 100. vzniku Československé republiky a 80. výročí podpisu hanebné Mnichovské dohody. Na všech akcích bylo na ně vzpomenuto. Pořádáme uctění památky u pomníků padlých příslušníků Finanční stráže a příslušníků Pohraniční stráže. Každý rok tak i v loňském roce jsme uskutečnili setkání u pomníku věnovanému všem ochráncům československých státních hranic od roku 1918 do roku 1992 v Krásné u Aše, který jsme vybudovali a odhalili v roce 2011. Již potřetí jsme uctili památku všech obětí fašismu a nacismu u pamětního kamene v Chebu i za účasti zástupce konzulátu Ruské federace. Byl odhalen v roce 2015 v ulici Obětí nacismu. Někteří naši členové se v květnu zúčastnili vzpomínkové tryzny v Terezíně. Pravidelně uctíváme památku Sovětských zajatců u pomníků v celém našem okrese, ale i u památníku Pístov u příležitosti ukončení II. světové války. K tradici patří také položení kytice u pomníku Eduarda Beneše v Aši. Uskutečnilo se setkání ochránců státních hranic a jejich sympatizantů na Dyleni a v Chodové Plané. V Chodové Plané byla založena tradice plesu Pohraniční stráže a podílíme se na jeho pořádání.

Spolupracujeme s našimi přáteli, bývalými příslušníky ochrany hranic NDR a společně se navštěvujeme. Naše delegace byla pozvána do Berlína, kde se uskutečnilo tradiční setkání ochránců státních hranic NDR a jejich sympatizantů. Úzký kontakt máme také s přáteli, bývalými ochránci státních hranic NDR z bývalé jednotky Posseck. Nyní se scházíme v Neustadtu. Naše delegace se také zúčastnila pietního aktu u pamětního kamene věnovaného všem padlým ochráncům hranic na Cínovci. Naši zástupci se také zúčastnili návštěvy koncentračního tábora Flossenbürg v Německu a uctili památku umučených tří tisíc našich občanů.

Loňský rok byl rokem volebním naší republikové organizace. Uskutečnil se Národní sněm Klubu českého pohraničí, Krajský a Okresní sněm, kde bylo voleno nové vedení.

Na některých akcích úzce spolupracujeme s Českým svazem bojovníků za svobodu, Československou obcí legionářskou a dalšími vlasteneckými organizacemi. Velkou pomoc nám poskytuje Okresní výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Chebu. Naše jednání se uskutečňuje vždy v jejich prostorách.

Veřejnost o nás ví a mnozí nás chválí za naší činnost. Patříme v naší republice k největším vlasteneckým organizacím. Prosazujeme historickou pravdu a vlastenecké postoje. Musíme jednat vždy v duchu současných zákonů, ale nebát se říkat veřejně pravdu, i když je to mnohdy těžké. Čtvrt století naší práce nás k tomu opravňuje.

Na závěr mi dovolte, abych jménem Okresní rady Klubu českého pohraničí Cheb poděkoval všem členům KSČM okresu Cheb za pomoc a účast na našich akcích a popřál všem hodně sil do naší další společné práce

Václav Janča, předseda OR Cheb