Vzpomínkové shromáždění u pomníčku pohraničníka Jaroslava Soukupa – České Hamry.

25.08.2020

V obci České Hamry se v sobotu 22. srpna 2020 sešlo, tak jako každým rokem, několik desítek občanů, členů KČP, jeho příznivců, členů KSČM a dalších politických a společenských organizací na vzpomínkovém shromáždění u železničního viaduktu nedaleko státní hranice s Německem, kde stojí pomníček pohraničníka svobodníka Jaroslava Soukupa, který byl v roce 1963 při výkonu služby na státní hranici smrtelně zraněn narušitelem státní hranice.

Přítomní si připomněli sled událostí, kdy 26. srpna 1963 kontroloval svobodník Pohraniční stráže v záloze Jaroslav Soukup, otec dvou dětí, v nočních hodinách u obce České Hamry neznámou osobu. Po požádání o předložení občanského průkazu vytáhla kontrolovaná osoba místo průkazu pistoli a několika výstřely těžce zranila svobodníka Jaroslava Soukupa. Ten přes veškerou dosažitelnou pomoc na místě zranění a následně v nemocnici, svému těžkému zranění podlehl. Zemřel přesně týden po svých 24. narozeninách.

Vrahem byl narušitel státních hranic, občan NDR, Ditrich Sudars, agent západních zpravodajských služeb. Sudars na svém útěku postřelil ještě dva pohraničníky Josefa Musila a Ludevíta Korbáše, kteří ho sledovali. V následné pohraniční operaci byl těsně před použitím své zbraně proti pohraničníkovi, narušitel zastřelen.

Jak už to v dnešní době plné paradoxů, kdy se ze zločinců dělají hrdinové a oběti, bývá, tak vrah Ditrich Sudars je uveden na pomníku "Obětem železné opony", který byl postaven nedaleko Chebu, na silnici do Německa, jako oběť železné opony!

Na akci, kterou pořádala Okresní rada KČP Chomutov, pod záštitou OV KSČM Chomutov, se sjeli účastníci z různých krajů a okresů republiky. Zejména z Ústeckého kraje, přátelé z Karlovarska, kteří jsou pravidelnými účastníky vzpomínkového shromáždění, přátelé ze Středních Čech a další. Přítomní mezi jinými přivítali i 1. místopředsedu NR KČP př. Jaroslava Hudce, místopředsedy NR KČP př. Marii Hanischovou a Zbyňka Cincibuse, předsedu Ústecké krajské rady KČP Jana Dlouhého, předsedu OV KSČM Chomutov a náměstka hejtmana Ústeckého kraje Jaroslava Komínka a místopředsedkyni okresního výboru Janu Pilařovou.

Položením kytic k památníku, spolu se vzdáním pocty praporečníků a vzpomínkou na tuto tragickou událost, která stála svobodníka Soukupa život, vyjádřili přítomní úctu, vděk a uznání nejen hrdinskému činu zavražděného pohraničníka, ale byl to i výraz poděkování všem, kteří se v minulosti zasloužili o ochranu našich hranic. Zvláště dojemné a zároveň povznášející bylo, že položením kytičky a pokloněním se u památníku uctili památku hrdiny i děti předškolního a školního věku.

Jak v úvodním slově řídícího shromáždění, tak i v hlavním projevu se kterým u pomníku vystoupil Jaroslav Komínek náměstek hejtmana Ústeckého kraje, byla vyzdvižena a oceněna práce všech příslušníků Pohraniční stráže, kteří se zasloužili o ochranu státních hranic a zajišťovali lidem klid pro život a práci. Byla zdůrazněna složitost vnitropolitické i zahraničně politické situace a nebezpečí, která z toho plynou pro zachování světového míru, jako je narůstání projevů rusofobie, neonacismu, neofašismu, falšování historie a další. Jak bylo ve vystoupeních řečeno - nebudeme, nechceme a nesmíme k tomu mlčet! Akcent byl položen i na vědomí důležitosti nezkreslené historické paměti lidí a na základní lidské hodnoty, kterými je pokojný život v míru, bez válek. Zvýrazněna byla nutnost zachování vlastenectví jako hlubokého lidského fenoménu, který byl vždy inspirátorem a hybatelem nejskvělejších počinů a skutků mnoha předchozích generací českého národa. Za pocty praporečníků zazněla závěrem Československá státní hymna.

Po pietním aktu u pomníčku následovala v sále blízkého hotelu přátelská beseda všech účastníků vzpomínkového shromáždění, které se i letos vydařilo a všem jejím organizátorům patří poděkování.

Za Okresní radu KČP Chomutov, Václav Čermák - předseda

Fotogalerie: