Vzpomínka u pomníku "Kámene republiky"

23.09.2019

            Vzpomínkovou akci u příležitosti 81. výročí podepsání mnichovské dohody a obsazení našeho pohraničí uspořádala dne 20. září 2019 již tradičně Městská organizace Klubu českého pohraničí Nová Bystřice spolu s OV KSČM Jindřichův Hradec. Společně si připomněli výročí roku 1938, kdy Němci obsadili naše pohraničí na základě mnichovské dohody západními velmocemi. Akce se uskutečnila u lesního Hotelu Peršlák u Nového Vojířova, nedaleko pohraničního města Nová Bystřice, kde před tímto hotelem stojí pomník ve tvaru tehdejších hranic ČSR, na kterém je vytesán nápis: "Naše je a naše zůstane!" s datumem 21.5. 1938. Tento pomník má svojií historii a je nazýván "Kámen republiky".

Vzpomínková akce a setkání členů Klubu českého pohraničí, členů KSČM, bývalých pohraničníků a řady dalších sympatizantů a hostů byla zahájena českou a slovenskou státní hymnou. Zástupci Jihočeské krajské rady KČP Jana Žižky z Trocnova a OV KSČM Jindřichův Hradec položili kytice k tomuto pomníku, který byl vyzdoben klubovými prapory KČP a to Jihočeské KR KČP Jana Žižky z Trocnova, Nové Bystřice, Blatné a Táborska.

Předseda MO KČP Nová Bystřice a člen JčKR KČP přítel Josef Petrásek přivítal přítomné účastníky akce a hosty, mezi kterými byly předsedkyně Jihočeské KR KČP Jana Kozáková, předsedkyně Jihočeského KV KSČM České Budějovice Alena Nohavová, členka KČP, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec Radek Nejezchleb a místopředseda Stanislav Míka, zástupce vedení města Nová Bystřice Ing. Jiří Kolář a další hosté. Přítomni byli zástupci a delegace z jihočeských organizací KČP Nová Bystřice, Novohradsko, Tábora, Blatné, Třeboně, Jindřichův Hradec a řada bývalých příslušníků Pohraniční stráže i s manželkama.

Přítel Josef Petrásek připomněl historii pomníku "Kámene republiky", a jeho vznik. Vzpomenul strážce hranic, kteří se v těchto místech na státní hranic postavili se zbraní na obranu a střežení hranice v historických dnech po mobilizaci v září 1938 a byli připraveni bránit hranici proti německému nepříteli. Na střežení a obraně hranic se zde v těchto místech podíleli mimo vojáků hraničářů také příslušníci z útvarů SOS-Stráže obrany státu. V době působení družstva Stráže obrany státu v těchto místech vytesali tito příslušníci na pomník ve tvaru hranice ČSR památný nápis: "Naše je a naše zůstane!"

O tom, že naši vojáci a členové SOS byli odhodláni bránit naše hranice a svou vlast, svědčí krátká báseň, kterou složil malíř a natěrač Adolf Pícha, příslušník SOS z Jindřichova Hradce a přednesl jí člen KČP Miroslav Král z Třeboně.

Tato báseň zněla: "Neprojdou a boj nevzdáme.

Zde na přední stráži Hradečáci stáli,

zraky své pevně do tmy upírali,

za temných nocí tiše vzpomínali

na děti, rodiče a na ženy.

Pro nepřítele byli první hráz,

od Peršláku až po Staňkovskou hráz.

Stráž obrany státu přísahu znala jedinou.

Pokud žijeme, zde neprorazí,

dokud my žijeme, zde neprojdou!"

Po podepsání mnichovské dohody víme všichni co následovalo a k čemu došlo. Po 6.říjnu 1938 obsadila německá vojska i zdejší hotel Peršlák a k nápisu na pomníku před hotelem, na kterém byl nápis "Naše je a naše zůstane!" vytesali Němci hanlivý nápis: "Bis wieder kommen!", přeloženo do češtiny: "Než jsme přišli my!".

Tento pomník připomíná dalším generacím dobu tragických událostí po podepsání mnichovské dohody a později i obsazení naší republiky a po 15.březnu 1939 vytvoření protektorátu Čechy a Morava pod správou Němců, a vzniku šestileté okupace, během ní bylo zastřeleno na popravištích, umučeno v koncentračních táborech a v plynových komorách celkem 325 000 našich občanů, z tohoto počtu bylo 25 000 komunistů.

-2-

Se svým projevem vystoupila předsedkyně JčKR KČP a členka Národní rady KČP Jana Kozáková a pozdravila přítomné jménem Jihočeské krajské rady Jana Žižky z Trocnova. Hovořila o situaci v osudném roce 1938 a připomněla současný stav, kdy jsou překrucovány dějiny a pravda o našem osvobození Rudou armádou a tomuto se musíme bránit všemi způsoby a k tomuto musí přispívat a pomoci i organizace KČP v čele s Národní radou KČP.

Dále vystoupila se svým příspěvkem předsedkyně Jihočeského KV KSČM Alena Nohavová, která mimo jiné připomněla, že tyto historické události roku 1938 a 1939, kdy Němci vyhnali naše české obyvatelstvo ze Sudet z našeho pohraničí nelze nikdy zapomenout a právě mladé generaci je třeba připomínat jaká byla skutečnost, aby nedocházelo k překrucování faktů a dějin a jejich falšování, kdy je v současné době některými našimi politiky uváděno, že Praha byla 9.května 1945 již svobodná, když přijela Rudá armáda a že se v Praze již nebojovalo a že hlavní podíl na osovobození Prahy měla Vlasovova armáda. O tom, že je toto vyložená lež svědčí stovky hrobů rudoarmějců v Praze na Olšanech. Připomněla i současné požadavky sudetoněmeckého landmanšaftu, který požaduje zrušení Benešových dekretů a také přístup některých našich politiků a vládnoucích představitelů a politických stran k Benešovým dekretům a vrácení majetku sudetským Němcům.

S velice zajímavým příspěvkem vystoupil Ing. Zdeněk Trippé, předseda Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše. Seznámil přítomné s přípravou pietního shromáždění k 101.výročí vzniku Československa, které připravuje Národní rada KČP ve spolupráci se spolky sdruženými ve Vlasteneckém fóru, zejména s Veterány ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, z.s. v čele s brigádním generálem Ing. Josefem Prokešem a s Českým svazem bojovníků za svobodu. Shromáždění se připravuje v termínu 26.10. 2019 se zahájením od 14,00 hod. v prostoru Památníku Eduarda Beneše u hrobky Hany a Edvarda Benešových ve městě Sezimovo Ústí.. Bude připraveno na mimořádně reprezentativní úrovni za účasti delegací většiny hlavních subjektů Vlasteneckého fóra a dalších vlasteneckých sil ČR. Pozvány budou delegace vlády, Hradu, Parlamentu ČR, Ústavního soudu a Unie státních zástupců ČR a také mnohé jiné. V první části se připravuje pietní akt k památce 101.výročí vzniku ČSR a Dr. Edvarda Beneše, prezidenta, Budovatele Československa. V druhé části chceme manifestačně podpořit státnický odkaz pana prezidenta a ukázat národu a lidu ČR, také našim sousedům v zahraničí, že v ČR existují mocné vlastenecké síly, které nedovolí pokračovat v narušování našeho právního řádu tím, že bude nadále zpochybňována platnost dektetů prezidenta ČSR Edvarda Beneše, které byly, jsou a zůstanou platnou součástí našeho právního řádu. Tomuto zpochybňování chceme vystavit STOP! Na závěr svého projevu pozval přítomné s jejich rodinami a spojenci z jiných společenských organizací na tuto nesmírně významnou společenskou akci.

Vzpomínkové akce u pomníku "Kámene republiky" se účastnilo 60 vlastenců. Pořadatelé hodnotili akci a její průběh jako úspěšný, která splnila svůj cíl. Vzpomínkový akt byl ukončen Internacionálou.

V druhé části programu byla účastníky vzpomínkové akce provedena beseda se zástupci vedení JčKR KČP a zástupci okresních a krajských orgánů KSČM v restauraci v Nové Bystřici. Poté byla vzpomínková akce ukončena.

Těšíme se na setkání u Peršláku v příštím roce.

Miroslav Král
člen JčKR KČP z Třeboně,

Fotogalerie: