Vzpomínka na Miroslavu Valentovou

21.01.2018

Několika fotografiemi se vracím k uctění památky zesnulé naší členky KČP v Trutnově a sekce Ochránců československých státních hranic v Úpici. Ještě jednou se skláníme před zásluhami přítelkyně Miroslavy Valentové při zakládání KČP, Podkrkonošské oblasti z.s. Bruno Fišera.

Byla přesvědčenou, obětavou a opravdovou českou vlastenkou. Pracovala dlouhá léta v Národní i Krajské radě KČP, byla aktivní členkou oblastní rady našeho klubu v Trutnově. Nechyběla na žádné významné levicové akci v celostátním, krajském i oblastním měřítku. Můžeme sem zařadit pravidelné setkání občanů na Pomezních boudách v Krkonoších, na pietním shromáždění občanů v Choustníkově Hradišti v Odolově i na červenokosteleckém Bohdašíně. Pravidelně se zúčastňovala na setkání levicových občanů pod Kunětickou horou a jen těžká nemoc jí zabránila zúčastnit se setkání v minulém roce ve Svojšicích. Po roce 1989, v době společenských a politických změn, aktivně pracovala v aparátu KSČ i KSČM v Trutnově. Zastávala rovněž funkci asistentky poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Aleny Svobodové. Za svoji práci byla oceněna řadou klubových vyznamenání. Naposledy v roce 2017 medailí II. stupně "Za zásluhy o rozvoj KČP z.s."

Čest její památce!


Jaroslav Vrba
KČP, sekce Očssh Úpice