Vzpomínka hanebné Mnichovské zrady 29. září 1938

26.09.2016

Letošní vzpomínka na hanebnou Mnichovskou zradu se uskutečnila 23.září od 15,00 hodin u pomníku Kámene republiky "Naše je a naše zůstane", v prostoru poblíž lesního hotelu Peršlák. Místo je to tradiční a historicky památné. Tudy kráčely dějiny nepoddajného českého a slovenského národa, který těžko nesl zradu tehdejších spojeneckých velmocí Anglie a Francie.

Vzpomínku připravila a zabezpečila Městská rada Klubu českého pohraničí z Nové Bystřice společně s Okresním výborem KSČM v Jindřichově Hradci. Počasí nám přálo, svítilo nám sluníčko a bylo poměrně teplo. Účast na vzpomínce byla slušná, něco přes 70 účastníků. Byli to naši členové, sympatizující politici od KSČM a také rodinní příslušníci členů klubu. Připojili se turisté z okolí Peršláku. Program byl vcelku rovněž tradiční s jedinou změnou, a sice, že někteří hosté, politici od KSČM, využili příležitost vysvětlit svůj postoj k tehdejším historickým událostem v souvislosti s dnešním ohrožením republiky velkou migrační vlnou, kterou momentálně neumí Evropská unie správně vyřešit. Jejich projevy dobře zapadly do probíhající volební kampaně. Zahájení provedl předseda měststké rady KČP z Nové Bystřice přítel Josef Petrásek za přítomnosti členky krajské a národní rady KČP, přítelkyně Jany Kozákové z Písku. Na úvod se hrála hymna České a Slovenské republiky. Byly jako vždy položeny věnce a kytice k pomníku. Následně postupně vystoupili se svými projevy poslankyně sněmovny Parlamentu ČR paní Alena Nohavová, krajský zastupitel a politik pan JUDr. Tomeš Vytiska z Jindřichova Hradce. Oba politici byli z KSČM. Přítel Josef Petrásek poté ukázal v terénu některá zajímavá místa, kde se odehrály tragické události v roce 1938. Připomenul, že zde rovněž plnila úkoly ostrahy státní hranice Československa naše spolehlivá záštita míru a klidu, československá Pohraniční stráž. O slovo se poté přihlásil předseda Městské rady KČP z Třeboně přítel Miroslav Král. Přednesl mobilizující projev, ve kterém vyzvedl připravenost našich strážců státních hranic bránit Československo před tehdejšími německými vetřelci. Za projev sklidil bouřlivý potlesk přítomných. Projev uvádíme v plném znění a dodáváme, že k němu dalších slov není třeba. ....

Vážení soudruzi a soudružky, členové Klubu českého pohraničí, vážení hosté a všichni ostatní účastníci
dnešního setkání, u pomníku "Naše je a naše zůstane!"

Připomínáme si tady dnes 78.výročí hanebné Mnichovské zrady a obsazení našeho pohraničí německým vojskem a to na základě dohody, kterou podepsaly západní mocnosti Německa, Anglie, Francie a Itálie v Mnichově.

O tom, že se naši vojáci, také i členové SOS-Stráže obrany státu, Finanční stráže a občané našeho státu byli odhodláni bránit svou vlast svědčí krátká báseň, kterou složil malíř a natěrač Adolf Pícha-příslušník Stráže obrany státu z Jindřichova Hradce, který zde v těchto místech byl s ostatními hraničáři připraven bránit svou vlast.

Tuto krátkou báseň Vám přednesu. Báseň zní:

Neprojdou a boj nevzdáme.

Zde na přední stráži Hradečáci stáli,

zraky své pevně do tmy upřeny

za temných nocí tiše vzpomínali

na děti, rodiče a na ženy.

Pro nepřítele byli první hráz,

od Peršláku až po Staňkovskou hráz,

Stráž obrany státu přísahu znala jedinou.

Pokud žijeme, zde neprorazí,

dokud my žijeme, zde neprojdou.

Jak vše dopadlo a co následovalo po podepsání mnichovské dohody dne 29.září 1938 víme všichni. Obyvatelé zabraného pohraničního území na základě mnichovské dohody, pokud se nepřihlásili k německé národnosti, byli nuceni opustit své domovy a odebrat se do vnitrozemí. Byli vyhnáni Němci. Obranná opevnění a veškerá výzbroj naší armády byla předána Němcům.

Po 6.říjnu 1938 obsadila německá armáda i zdejší hotel Peršlák a k nápisu na pomníku, na kterém vytesali příslušníci Stráže obrany státu, kteří zde v těchto místech obsadili na základě mobilizace tehdejší hranice, vytesali nápis: "Naše je a naše zůstane!" s obrazem hranic tehdejší Československé republiky.

Němci, kteří obsadili hotel Peršlák vytesali na tomto pomníku hanlivý nápis: "Bis weider kommen!!" Přeloženo do češtiny: "Než jsme přišli my!"

Tento pomník je také nazýván: Kámen republiky.

Chceme tímto poděkovat OV KSČM v Jindřichově Hradci, že nám pomohl zabezpečit ozvučení místa vzpomínky rozhlasovým zařízením, které dobře ovládal pan Radek Nejezchleb, člen KSČM, politik a krajský zastupitel z Jindřichova Hradce. Na závěr vzpomínky zazněla Internacionála a proběhlo závěrečné skupinové focení na památku. Zajímavým momentem bylo, že v době hraní Internacionály se v okolí lesního hotelu Peršlák vyskytlo několik cyklistů, mladých turistů, kteří se překvapeně zastavovali a s údivem kroutili hlavami. Někteří si ťukali na čelo. Ovšem na nic jiného se nezmohli, byli zticha a akt nenarušili. Účastníci aktu to přešli v klidu bez viditelné reakce. Přiložené fotografie ukazují na výbornou náladu účastníků vzpomínky a na pěkný zážitek. Poté jsme se společně odebrali do restaurace v Nové Bystřici, kde jsme strvrdili výbornou atmosféru proběhlé události kvalitním občerstvením . Následná beseda byla jako vždy velmi zajímavá.

Na shledanou v roce 2017 u Kámene republiky "Naše je a naše zůstane".

Josef Petrásek
předseda Městské rady KČP Nová Bystřice
člen krajské a národní rady