Využívání webových stránek v roce 2015

15.12.2015

(Vyhodnocované období od 1.11.2015 do 12.12.2015)

Vážení příznivci KČP,

dovolil jsem si jako WEBmaster udělat malou statistiku využívání stránek klubu. Je pravdou, že od samého počátku se potýkáme s tím, aby byly stránky živé, tzn. aktuální a reagovaly ve smyslu stanov KČP na dění kolem nás.

Víceméně se nám toto daří, máme sice oblasti kde je komunikativní útlum, ale na druhou stranu máme i dost oblastí, kde se žije, tj. odkud zasíláte velké množství informací o dění z Vašich regionů.

Našim cílem je dostat obsah stránek do stavu, aby v každém kraji fungovala minimálně jedna osoba jako kontaktní pro zasílání aktualit.

Nebudu zde chválit ani hanit jednotlivé kraje a okresy za to, jestli posílají informace nebo ne. To může každý z Vás posoudit sám, stačí se na stránky podívat hlouběji.

Na druhou stranu musím přiznat, že ne všechny zaslané příspěvky jsou publikovatelné. Jako web administrátor musím dbát na to, aby publikované články byly v souladu se Stanovami KČP. Proto je pravdou, že občas musím zasáhnout a článek nezveřejnit, pokud mám pochybnosti, vše konzultuji výhradně s předsedou NR KČP. Mrzí mě, že toto je mnohdy od korespondentů považováno za cenzuru, i přesto, že se snaží publikovat pouze svůj osobní názor na nějaké dění. Těmto korespondentům mohu doporučit pouze jedno. Svůj názor prezentujte ve své oblastní organizaci a výsledkem může být aktualita, která je bez problémů publikovatelná.

K dnešnímu dni jsem v tomto roce zpracoval 169 aktualit a fotoalb.

K odběru těchto aktualit je zaregistrováno 51 zájemců. Je škoda, že toto číslo není větší, protože přehled návštěvnosti stránek mě utvrzuje v tom, že dění okolo KČP sleduje mnohonásobně větší počet lidí. K jejich počtům se dostanu za chvilku.

K dnešnímu dni na stránkách publikujeme 823 MB dat. Přibližně 3/5 z tohoto objemu dat zabírají obrázky. To znamená, že 2/5 jsou textové informace. Když si uvědomíme, že jedna stránka textu A4 je cca 180 kB, tak v rámci našich stránek publikujeme 1828 stran textu A4. V průběhu roku ale některé informace po ukončení platnosti odstraňujeme, což je odhadem dalších cca 500 stran textu a tím se dostáváme k celkovému počtu více jak 2300 stran textu A4.

Tak k tomu jako správce mohu říci vynikající výsledek. Členové a příznivci KČP se nemají zač stydět.

Pojďme se nyní podívat, jak jsme na tom s návštěvností stránek.

Nejprve si vysvětleme některé základní pojmy:

  • Unikátní návštěva - jedná se počet návštěvníků stránek, přičemž vícenásobná návštěva jedné osoby na stránkách je počítána vždy pouze 1x za kalendářní den.
  • Počet návštěv - celkový počet návštěvníků stránek, zde se započítává i vícenásobná návštěva jedné osoby v průběhu kalendářního dne.
  • Navštíveno stránek - počet otevřených stránek v rámci webu KČP
  • Hity - udávají počet navázaných spojení (při prohlížení jedné stránky počítač návštěvníka naváže zpravidla více spojení, například stažení obrázků). Například máte stránku, která obsahuje 10 obrázků, 2 soubory s definovanými styly a 3 soubory se skripty. Když návštěvník tuto stránku zobrazí, počet hitů je 16 (1 stránka, 10 obrázků, 2 stylové soubory a 3 se skripty).
  • Bajtů - množství stažených dat při prohlížení stránek

Nyní následuje tabulka s údaji po jednotlivých měsících:

Měsíc

Unikátní návštěvy

Počet návštěv

Navštíveno stránek

Hity

Bajtů

leden 2015

3 287

10 155

64 156

396 983

6.35 GB

únor 2015

2 989

8 460

50 236

300 216

3.69 GB

březen 2015

3 726

9 713

66 547

402 232

6.27 GB

duben 2015

3 524

9 075

54 612

355 870

5.65 GB

květen 2015

3 397

9 559

59 784

341 842

5.15 GB

červen 2015

3 080

8 896

43 295

298 402

3.71 GB

červenec 2015

2 982

8 730

54 905

310 747

4.24 GB

srpen 2015

3 077

9 531

72 798

312 831

3.69 GB

září 2015

3 522

10 197

68 318

371 639

5.13 GB

říjen 2015

3 517

10 072

65 316

362 009

4.61 GB

listopad 2015

3 282

8 905

77 359

351 840

4.62 GB

prosinec 2015
k 12.12.2015

1 291

3 081

31 033

112 760

1.18 GB

Celkem

37 674

106 374

708 359

3 917 371

54.29 GB

 

Sami vidíte, že čísla jsou to úctyhodná a to opravdu svědčí o tom, že je třeba stránky udržovat v živém stavu, tj. aktualizovat, zasílat aktuality z veškerých akcí. Jedině tak můžeme udělat větší publicitu klubu a šířit tak myšlenku, která je sloganem KČP:

„Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast!“ 

Následující informace jsem musel vložit jako obrázky z administrativního systému stránek KČP.(Naleznete je nakonci ve fotoalbu.) Nicméně je zde po jednotlivých měsících přehled prvních 10 států co do počtu navštívení stránek KČP.

V uvedených tabulkách si můžete všimnout, že o prvenství v návštěvnosti stránek se přetahujeme s návštěvností z USA.

Tak to je mé malé ohlédnutí za mou celoroční prací na stránkách KČP. Snažil jsem se odhadnout čas strávený na stránkách, ale je to složité, jsou aktuality, které mám hotové třebas za 30 minut, ale jsou aktuality, které připravuji několik dní, to je od náročnosti jak obsahovou, tj. zakládání nových podstránek, ale především grafické práce, úpravy fotografií, vytváření fotoalb apod. V průměru to mohu odhadnout tak na cca 2 hodiny denně. Hodně času zabírají pravidelné kontroly stránek, tj. kliknout na každý odkaz a kontrolovat zda je to ok. Při tomto množství se mi ale bohužel občas stane, že mi nějaká chyba unikne. Tady bych chtěl poděkovat Vám, kteří mi tyto problémy hlásíte a tím pomáháte k správnému chodu všech odkazů na stránkách.

O nočním životě mluvit nebudu, protože mnozí korespondenti jsou na tom stejně. J Také se snažím veškeré informace zpracovávat obratem, ale jak jsem již uvedl, mnohdy mi trvá příprava materiálů déle.

Vážení členové a příznivci KČP, tímto bych rád ukončil trošku obsáhlejší rekapitulaci mé a Vaší práce na stránkách v tomto roce.

Přeji Vám a všem Vašim blízkým, aby ten nadcházející rok byl mnohem lepší, než tento, aby Vás provázelo jen štěstí a především zdraví. Děkuji Vám všem za důvěru a podporu mé práce ve prospěch KČP. Těším se další a věřím, že po těchto mých řádcích bohatší spolupráci v roce 2016.

V Bošovicích 12.12.2015

S pozdravem a úctou mjr. Ing. Milan Šťovíček v.v.

Nyní se podíváme na návštěvnost stránek z pohledu států:

Omlouvám se, ale předešlou informaci jsem musel vložit jako obrázky z administrativního systému stránek KČP. Nicméně je zde po jednotlivých měsících přehled prvních 10 států co do počtu navštívení stránek KČP.

V uvedených tabulkách si můžete všimnout, že o prvenství v návštěvnosti stránek se přetahujeme s návštěvností z USA.

Tak to je mé malé ohlédnutí za mou celoroční prací na stránkách KČP. Snažil jsem se odhadnout čas strávený na stránkách, ale je to složité, jsou aktuality, které mám hotové třebas za 30 minut, ale jsou aktuality, které připravuji několik dní, to je od náročnosti jak obsahovou, tj. zakládání nových podstránek, ale především grafické práce, úpravy fotografií, vytváření fotoalb apod. V průměru to mohu odhadnout tak na cca 2 hodiny denně. Hodně času zabírají pravidelné kontroly stránek, tj. kliknout na každý odkaz a kontrolovat zda je to ok. Při tomto množství se mi ale bohužel občas stane, že mi nějaká chyba unikne. Tady bych chtěl poděkovat Vám, kteří mi tyto problémy hlásíte a tím pomáháte k správnému chodu všech odkazů na stránkách.

O nočním životě mluvit nebudu, protože mnozí korespondenti jsou na tom stejně. J Také se snažím veškeré informace zpracovávat obratem, ale jak jsem již uvedl, mnohdy mi trvá příprava materiálů déle.

Vážení členové a příznivci KČP, tímto bych rád ukončil trošku obsáhlejší rekapitulaci mé a Vaší práce na stránkách v tomto roce.

Přeji Vám a všem Vašim blízkým, aby ten nadcházející rok byl mnohem lepší, než tento, aby Vás provázelo jen štěstí a především zdraví. Děkuji Vám všem za důvěru a podporu mé práce ve prospěch KČP. Těším se další a věřím, že po těchto mých řádcích bohatší spolupráci v roce 2016.

V Bošovicích 12.12.2015

S pozdravem a úctou mjr. Ing. Milan Šťovíček v.v.