Výročí upálení Mistra Jana Husa

15.07.2019

Šestý červenec není jen tak nějaký den. Šest set čtvrté výročí upálení Mistra Jana Husa jen svědčí, že v boji o pravdu se ani po více jak půl tisící letí nic nezměnilo. Král Zikmund, císař Římský národa Německého (a syn otce vlasti Karla IV.)nechal českého kazatele nejhorším možným způsobem popravit a popel a urožněné srdce vysypat do Rýna.

Připomněli si účastníci na shromáždění v Paliči za krásného dopoledne za účasti mnoha hostů a nutno podotknout, že významných hostů.

V úvodním slově organizátor oslav předseda místní organizace KČP v Dolním Žandově, nositel vlasteneckého řádu KČP, Zdeněk Trešl připomněl i další výročí. 11.7.1951 vznikla Pohraniční stráž,koná se sedmdesáté výročí tragické smrti nstržm. Kisilky, který zahynul při přestřelce s agentem cizí moci. Není jistě náhodou, že u blízké Hrázděnky byly vlaječky USA a Velké Británie.Asi také oslavná vzpomínka na vraha.

Ona situace na Paliči není jednoduchá. Před časem v místním kostele drželi Sudeťáci za účasti Posselta mši. Pomník Kisilky jim nadevše vadí.

A najednou taková účast a pieta u jeho pomníku! Okamžitě volali Policii ČR. Než ta se dostavila, tak bylo po obřadu, kde vystoupil 1.tajemník velvyslanectví Ruské federace nebo bývalý Euro poslanec Ing. Jaromír Kohlíček. Policisté jen bezradně koukali. 

 Jiří Chmelarčík

Fotogalerie: