Výjezdní zasedání Jihočeské krajské rady KČP

15.08.2016

Uctění památky prezidenta, budovatele Československa, Dr. Edvarda Beneše

Jihočeská krajská rada Klubu českého pohraničí, z.s., poprvé jednala na Táborsku.

Výjezdní zasedáni rady se uskutečnilo 11.srpna 2016 v Sezimově Ústí. Na úvod jednání rada uctila památku prezidenta, budovatele Československa, Dr.Edvarda Beneše, položením věnce k hrobce manželů Benešových.

Předseda Jihočeské krajské rady přítel JUDr. Gustav Janáček v slavnostním projevu ocenil význam životního díla prezidenta Beneše pro československou a českou státnost. Zmínil se o nutnosti účinně čelit snahám určitých politických kruhů v zahraničí a také u nás doma, odstranit z právního řádu ČR Dekrety prezidenta Československa Dr. Edvarda Beneše, což by otevřelo cestu k dalšímu omezení suverenity českého státu a posilovalo německou moc nad celou Evropou do budoucna.

Za velký přínos o ustavení a rozvoj činnosti klubu na Táborsku poté předal vysoké vyznamenání Národní rady KČP příteli Janu Pehe ze Soběslavi. Součástí společenské části výjezdního zasedání byla také prohlídka Památníku prezidenta Československa Dr. Edvarda Beneše a shlédnutí části audiovizuálního programu o životě a díle pana prezidenta.

Vlastní výjezdní zasedání rady se poté uskutečnilo v blízkém penzionu Hubert,

v restauraci U vily. Po zahájení jednání a úvodním slově předsedy krajské rady, jednatel okresní rady KČP Táborsko přítel Jan Schmid ze Soběslavi, doplnil slavnostní projev JUDr. Gustava Janáčka o osobní poznatky a prožitky získané účastí na protestním shromáždění občanů ČR proti revanšistickým akcím sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně 28.5.2016. V diskusi člen klubu přítel Miroslav Dvořák z Tábora, seznámil radu s obsahem brožury 67. sjezd "sudetoněmeckého landsmanšaftu", Norimberk, květen 216, jako svou 541. publikaci určenou pro potřeby vlasteneckých organizací, Praha, 16.6.2016, kterou vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením. Webová adresa: www.ceskenarodnilisty.cz. Brožura byla předáná členům rady k dalšímu šíření obsahu mezi občany Jihočeského kraje.

Předseda krajské rady JUDr.Janáček poté vyhodnotil činnost klubů působících v Jihočeském kraji a některé akce klubu na veřejnosti. Předseda okresní rady KČP Táborsko podal informaci o následné kontrole stavu péče o Táborské popraviště, kterou má klub Táborska stanovenu jako jednu z priorit své činnosti. Konstatoval, že po tvrdé kritice zásadních nedostatků v péči o popraviště, město Tábor přijalo účinná opatření k nápravě nízké péče o pietní místo. Pietní místo Táborské popraviště bylo v době následné kontroly dne 10.8.2016 ve velmi dobrém stavu. Většina nedostatků v péči o popraviště byla městem odstraněna, za což odpovědným orgánům města krajská rada KČP děkuje.

Dále se rada věnovala přípravě a zajištění účasti na tradičních akcích klubu na veřejnosti v následujícím období (Volary, Peršlák atp.).

Projednala také účast našich členů klubu na 25.mezinárodním setkání občanů Čech, Moravy a Slovenska, které se uskuteční u příležitosti 69.výročí porážky banderovských sotní na Slovensku a 72.výročí Slovenského národního povstání v sobotu, 3.9.2016 od 14,00 hod. u pomníku v obci Varín a od 15,30 hod. u pomníku padlým Francouzským partyzánům na Strečně-vrch Zvonica.

Nejvýznamnějším aktem celého jednání krajské rady bylo přijetí

Prohlášení

Jihočeské krajské rady Klubu českého pohraničí, z.s.

(K prvnímu výjezdnímu zasedání rady na Táborsku)

Stojíce na posvátném místě posledního odpočinku Dr. Edvarda Beneše, prezidenta, budovatele Československé republiky a jeho choti Hany, přihlašujeme se k jeho odkazu, který vidíme mimo jiné v bezvýhradné podpoře

zákona 292/2004 Sb, ve znění

"Edvard Beneš se zasloužil o stát".

Nahlížíme na úlohu Dr. Edvarda Beneše v československých dějinách pouze pozitivně.

Vážíme si jeho životního díla a jeho odkaz spatřujeme v dalším úsilí

o prohlubování suverenity české státnosti ve svazku rovnoprávných národů Evropy v podmínkách trvalého míru.

Nedopustíme jakékoliv zpochybňování základů československé a české zákonnosti tím, že budeme přivírat oči nad pokusy zneplatnit

Dekrety Dr. Edvarda Beneše, prezidenta Československa.

Věrni zůstaneme!

Čest jeho památce

Ing. Zdeněk Trippé, Klub českého pohraničí Táborsko,z.s.,předseda Okresní rady Táborsko 

JUDr. Gustav Janáček, předseda Jihočeské krajské rady a člen Národní rady