Výjezdní zasedání Jihočeské krajské rady KČP v Horní Stropnici

15.10.2016

       Pro Jihočeskou krajskou radu KČP se stává tradicí, že organizuje svoje zasedání výjezdem do míst činnosti jednotlivých klubů. Tentokrát ve čtvrtek 13.října 2016 od 13,00 hod. v Horní Stropnici. Místo zasedání bylo vybráno a zajištěno v prostorách Spolku chovatelů, které mimo jiných aktivit vede náš předseda klubu Novohradsko z Horní Stropnice, přítel František Kovács. Podmínky pro zdárný průběh jednání byly vynikající. Kulturní a útulné prostředí klubovny, teplo, občerstvení s příjemnou obsluhou, dobrá pracovní atmosféra...

V Horní Stropnici jsme byli srdečně přivítáni a cítili jsme se u našich přátel jako doma.

Zahájení krajské rady provedl její předseda a místopředseda Národní rady KČP přítel JUDr. Gustav Janáček. Bylo vskutku netradiční, poněvaž jsme se s překvapením dozvěděli, že Národní rada KČP svým výnosem ze dne 11.10.2016 rozhodla o udělení čestného názvu našim přátelům z Táborska. Jejich klub byl přejmenován na Okresní radu KČP Táborsko Dr. Edvarda Beneše.

Přítel JUDr. Janáček přečetl v tomto bodu programu dopis předsedy Národní rady KČP RSDr. Milana Richtera, CSc., který odůvodnil udělení čestného jména prezidenta Československa Dr. Edvarda Beneše klubu táborských přátel za jejich úsilí s jakou vážností a opravdovostí přistupují k vlastenectví a k obhajobě historické pravdy. Vyhověl tak návrhu předsedy krajské a místopředsedovi národní rady KČP příteli JUDr. Gustavu Janáčkovi.

Na zástavu táborských přátel byla poté připevněna velká trikolóra s uvedením nového, čestného názvu klubu. Klub obdržel také pamětní obraz prezidenta Československa Dr. Edvarda Beneše a byl mu v originálu předán dopis předsedy národní rady o udělení čestného jména klubu. Následně se přihlásil o slovo předseda okresní rady KČP Táborsko Dr. Edvarda Beneše, přítel Ing. Zdeněk Trippé z Tábora, který poděkoval za důvěru a poctu, kterou přijímají táborští s vědomím obrovské odpovědnosti za šíření dobrého jména KČP a za očekávaný přínos v organizování vlasteneckých shromáždění na Táborsku. Bude pro ně velkým závazkem dovést akci v Táboře a v Sezimově Ústí na úroveň, kterou klub dosahuje v rodišti prezidenta socialistického Československa, armádního generála Ludvíka Svobody, v obci Hroznatín.

Následně jednání pokračovalo udělením vysokých vyznamení národní rady KČP aktivním členkám našeho klubu, a sice přítelkyni Jany Kovácsové z Horní Stropnice, a přítelkyni Marii Vicanové z Nových Hradů.

Další průběh jednání již měl standardní obsah. Byla podána zpráva o činnosti krajské rady za uplynulé období, s kterou vystoupil předseda a byla k ni vedena krátká diskuse. Následně jednotlivé kluby informovaly o svých společenských a klubových aktivitách na místní úrovni. Byly vyhodnoceny jako dobré naše akce jako tradiční Peršlák, zájezdy na Slovensko k našim klubovým přátelům, dojmy z těchto přátelských setkání atp. Pozornost byla věnována dopisovatelské činnosti do klubového časopisu Hraničář. Mnohé kritické připomínky byly předsedou rady přislíbeny řešit v spolupráci s redakcí Hraničáře a v národní radě. Diskutovalo se také o dopisovatelské činnosti na webové stránky národní rady. Bylo vysloveno uznání web másterovi stránek Ing. Milanu Šťovíčkovi, který pracuje pohotově, kvalitně a s dobrým jednáním s jednotlivými korespondenty. S jeho výkonem byla vyslovena spokojenost a poděkování za dobrou práci.

V závěrečné části jednání krajské rady v Horní Stropnici bylo upřesněno příští jednání na prosinec letošního roku. Byl sestaven rámcový, orientační plán činnosti Jihočeské krajské rady a jednotlivých klubů na rok 2017. V průběhu celého jednání krajské rady panovala přátelská, srdečná atmosféra, která byla také velmi pracovní. Všechny úkoly zasedání byly splněny. Za pozornost stojí vrátit se k výborným službám, které pro jednání rady vytvořil a poskytl náš klub z Novohradska a jeho členové z města Horní Stropnice. Děkujeme příteli Františku Kovácsovi za jeho srdečný přístup, pozornost a pohostinnost.

Budeme se těšit na příští výjezdní zasedání rady v Horní Stropnici a také u dalších klubů v Jihočeském kraji.

místopředsedkyně Jihočeské krajské
a členka národní rady KČP
Jana Kozáková