VŠEM OCHRÁNCŮM ČESKOSLOVENSKÝCH STÁTNÍCH HRANIC

26.07.2019

Přátelé pohraničníci pomocníci Pohraniční stráže, rodinní příslušníci a přátelé čs.pohraničníků ! Dnes společně oslavíme 68. výročí přijetí zákona č. 69/1951 Sb. Národního shromáždění republiky Československé ze dne 11. července 1951.

Blahopřeji všem, kteří jste se na jeho praktické realizaci podíleli. Buďte hrdí na svou příslušnost k velké rodině hraničářů - dědiců odkazu legendárních Chodů. Splnili jsme důstojně poslání, kterým nás pověřila naše vlast - mezinárodně uznaná a po celé období uznávaná - ČSR a ČSSR.

Nikdy se nepodaří vymýtit z historie našich národů pravdu, že českoslovenští pohraničníci:

  1. Uzavřeli po Únoru 1948 stezky zahraničních a domácích rozsévačů smrti, teroru a sabotáže budování sociálně spravedlivého řádu ve společné vlasti Čechů.a Slováků.
  2. Zajistili klid pro život a práci lidí nejen v pohraničí, ale v celé naší republice, že se aktivně podíleli na budování pohraničí, jeho politickém, hospodářském, kulturním a sportovním životě.
  3. Dodržováním zákonů a svou rozvahou při plnění služebních povinností úspěšně čelili provokacím nepřátelských zpravodajských služeb a ozbrojených sil zejména USA na státních hranicích a výrazně tak přispěli k udržení míru v době studené války.

BLAHOPŘEJI U PŘÍLEŽITOSTI 68. VÝROČÍ ZÁKONA O OSH VŠEM ČESKOSLOVENSKÝM POHRANIČNÍKŮM K JEJICH SVÁTKU - KE DNI POHRANIČNÍ STRÁŽE !

Naše heslo "NEPROJDOU !" platí i dnes: Neprojdou lži o činnosti Pohraniční stráže a urážky čs. pohraničníků ! Platí také heslo, které vzešlo z našich řad: "JEDNOU POHRANIČNÍK - VŽDYCKY POHRANIČNÍK !"

Plk. PS RSDr. Milan Richter, CSc.
Čestný předseda Národní rady Klubu českého pohraničí
zakladatel sekce ochránců státních hranic

V Praze 11. července 2019