Volarské setkání 2016

23.09.2016

Klub českého pohraničí Rudouše Kočího ve Volarech uspořádal dne 10. Září 2016 jubilejní XV. setkání bývalých pohraničníků 9. a později 7. brigády Pohraniční stráže, jejich rodinných příslušníků, přátel a občanů pro které ani v současné době není lhostejný pojem státní hranice.

S porozuměním Městského úřadu ve Volarech a ochotou vedení hotelu Bobík se setkání uskutečnilo v důstojném prostředí společenského sálu města jehož kapacita je dostačující a odpovídá potřebě a významu celé akce. Městská rada KČP tímto vyjadřuje poděkování všem, kteří nám umožnili tuto akci uskutečnit.

S vědomím odpovědnosti za spořádaný průběh celé akce byla organizátory započata příprava mnoho dní předem. Významným podnětem k tomu byly předem ohlášené účasti nejméně 70 ti zájemců ze všech krajů naší republiky. Zvláště potěšil i zájem přátel ze Slovenska. Konečný počet, více než 170 zúčastněných, však předčil všechna naše očekávání.

Setkání bylo započato prezentací účastníků z nichž mnozí přicházeli se značným předstihem před vlastním zahájením. Zástupci některých klubů přinesli i své klubové vlajky.

Téměř každý z příchozích byl obdarován vkusně graficky vypracovaným butonem připomínajícím jubileum setkání a zároveň zdůrazňující 65. výročí přijetí Zákona o ochraně státních hranic Československé republiky. Každý z účastníků měl možnost si zakoupit buton s rukávovým znakem "POHRANIČNÍ STRÁŽ".

Všechny shromážděné účastníky pozdravil člen městské rady KČP přítel Jaroslav Koldinský, seznámil s programem a zároveň představil nového předsedu klubu přítele Dušana Tomaščíka, který nahradil ve funkci bývalého předsedu Františka Zacha. Při této příležitosti ocenil jeho práci ve prospěch klubu, zejména např. jeho podíl na organizaci činnosti klubu, rozvoj spolupráce s občanskými organizacemi v místě, kronikářskou činnost, rozvoj spolupráce s ostatními KČP a další. Vyslovil přesvědčení, že bude s naším klubem dále spolupracovat a popřál mnoho zdaru v jeho další práci.

Volarské setkání není protkáno žádnými oficialitami. Je pojímáno jako setkání lidí, které osud spojil službou v Pohraniční stráži, prací v přihraničních obcích, s dětmi, mládeží, na brigádách společně s obyvateli obcí a dalších akcích, které přispívaly k upevňování přátelství mezi lidmi. Na setkání ve Volarech se potkávají lidé, kteří si mají o čem spolu popovídat, zavzpomínat a předávat i zkušenosti z práce jiných KČP.

Ke zpestření celé akce a pro dobrou náladu přispělo vystoupení pěveckého souboru Volarské ženy. Jejich repertoár lidových písniček byl proložen řadou písní, které mají bezprostřední vztah k pohraničníkům, jejich blízkým a rodinám. Vystoupení souboru žen ocenili všichni přítomní jak vlastním zpěvem tak zejména dlouhotrvajícím potleskem a poděkováním. V odpoledních hodinách přišel a svou hrou na saxofon pozdravil přítomné Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D, kandidát do senátu za volební obvod Český Krumlov.

Ke spokojenosti všech přítomných přispěla samozřejmě dobře zabezpečená organizace setkání a občerstvení. V kuchyni kraloval přítel Tomáš Bako a v barovém koutku suverénně hospodařil přítel Jarda Koldinský se svými pomocníky Dušanem a Liduškou Tomaščíkovými a Aničkou Krátkou. Jejich práce byla všemi přítomnými vysoce oceněna. Velké množství přicházejících kladlo vysoké nároky na prezentaci a s tím spojené zajištění zájmu o zaslání společné fotografie a CD ze setkání. Ocenění si zaslouží přátelé Láďa Touš a Karel Kub. Ocenění zaslouží i ostatní pořadatelé přátelé František Dostál, Jaroslav Krátký jun., Daniel Skotnica, Petr Konrád a Michal Havlík.

Všechny organizátory proto potěšilo, když odcházející účastníci vyslovili "Příští rok opět nashledanou".

S pohrdlivým úsměvem a odsouzením byla oceněna provokativně hlasitá produkce hudby místních odpůrců vedených občanem-bývalým pohraničníkem, pod okny společenského sálu.