Viadukt u Duchcova a pomník obětem dolu Nelson

01.02.2020

Z Háje u Duchcova jsme zajeli k památníku dolu Nelson. Po zemřelých hornících zůstalo 128 vdov a 266 sirotků.

Celkem při této katastrofě a v jejím důsledku zahynulo 144 osob - 140 horníků v dole, 2 osoby v troskách a poslední 2 osoby při záchranných a vyklízecích pracích.

Cestu jsme zakončili u duchcovského viaduktu. Místo, kde se tragédie odehrála, tedy železobetonový železniční viadukt na trati mezi Ústím nad Labem a Chomutovem vzniklý na místě původního kamenného klenutého mostu byl po Vítězném únoru prohlášen za kulturní památku a stal se místem oficiálních pietních připomínkových akcí. V roce 1954 byl v jeho blízkosti vztyčen památník s bronzovými deskami a sochařskou výzdobou od akademického sochaře Karla Lercha (Památník duchcovského viaduktu). Památník se zde nacházel až do roku 1989, kdy byl přenesen na stávající místo na okraji zámecké zahrady,[4] asi 1 km od místa neštěstí. V roce 1995 byl viaduktu odebrán statut národní památky. Na viaduktu zůstala bronzová deska, kde jsme zapálili svíčku a zanechali malou kytičku. Nyní je v centru města postaven nový pomník, kde se konají oficiální pietní akty.

Fotogalerie: