VELKÁ HRA

19.03.2018

"Signatář Dohody o vzájemné spolupráci mezi spolky KČP a VETERÁNI OZBROJENÝCH SIL a BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ plk, genšt. v. v. ing. Ladislav Petráš se kvalifikovaně zabývá problematikou vnitropolitické a mezinárodní situace. Po dohovoru s ním zveřejňujeme jedno z jeho zamyšlení: "

Milan Richter

VELKÁ HRA

Tak tady máme hru. Velkou divadelní hru. Představme nejprve její aktéry. Jsou to především USA. Základní charakteristika tohoto herce:

 • Velmoc, která odchází ze scény. Pomalu, ale jistě ztrácí dominantní roli coby světový četník, ekonomická velmoc, výspa demokracie atd.;
 • Jeho obrovský, nesplatitelný dluh mu dává jedinou šanci, jak se ho zbavit. Tou šancí je válka;
 • Stovky vojenských základen po celém světě jsou zatím ekonomicky ztrátové. Proto je nutné tento stav změnit. Jsou dvě možnosti - zrušit je, nebo je přivést k ziskovosti. Tu zabezpečí jen válka;
 • Je osamocen. Nemá žádné přátele. Pouze vazaly z donucení (politického, ekonomického, vojenského, vyděračského, patolízalského - můžete si vybrat, kdo kam patří);
 • Domnělý výherce studené války, který najednou zjišťuje, že vše je jinak. Nepodařilo se mu ovládnout Rusko, jako hlavní cíl jeho snažení. Zejména jeho lidskou, materiální, surovinovou, průmyslovou a další základnu.
 • Ztrácí vojenskou převahu v technologiích. Teritorium USA již není bezpečné před hromadnými údery potenciálních nepřátel;
 • Pomalu, ale jistě se mění morálka amerického národa. Již to není jednotný národ hrdý na svou demokracii, na své politiky. Národ je demoralizován zejména po poslední hospodářské krizi, rychlým zvětšováním ekonomických rozdílů mezi malou skupinou nejbohatších a velkou skupinou chudých. Střední třída ve skutečnosti přestává existovat. Desítky miliónů Američanů jsou odkázány na potravinovou pomoc státu a jsou zbaveni základní zdravotní péče.

Další aktéři této hry:

Africký kontinent zničený drancováním zejména ze strany Západních zemí, USA a nadnárodními koncerny. Zničené státy, především severní Afriky (barevné revoluce a přímé vojenské intervence některými členskými státy NATO), etnické a náboženské války. Výsledkem je obrovská migrační vlna.

EU zradila původní ideu svého vzniku. Nekompetentnost řízení EU, pokusy o likvidaci národních států, obrovská nelegální migrace, pocit ohrožení a zejména nerovné postavení členských států a latentní tendence rozpadu. To je dnešní EU.

Ruská federace po krizi v devadesátých letech se konsolidovala jak celospolečensky, ekonomicky, vojensky, tak také ideologicky. Rozhodující ekonomická struktura, surovinové zdroje, finance zůstaly v národních rukou. Opět získává respekt na mezinárodní scéně. Strategické spojenectví s Čínou a respekt regionálních mocností na Středním východě dostává RF do pozice světového hráče.

Čína svojí ekonomikou, vojenskou schopností, obchodní strategií, finanční silou začíná měnit svoji tradiční politiku (izolace od vnějšího světa) na politiku obchodní, vojenské, ekonomické expanze. Má největší dolarové rezervy, investuje na Africkém kontinentu i v samotných USA, má obrovské ambice, které realizuje ve formě rozsáhlé ekonomické spolupráce v rámci BRICS, Rozvojové banky a dalších aktivit.

To jsou jen základní hráči, kteří významným způsobem ovlivňují naše současné drama, současnou světovou divadelní scénu. Ta má na své programu, zejména v režii USA řadu jednoaktovek. Připomeňme jen některé z poslední doby a jen ty základní:

 • Odposlechy a sledování svých spojenců (např. A. Merkelové, kancléřky SRN);
 • Řada nezákonných válek, do kterých zapojily další členské státy NATO a to v rozporu se Severoatlantickou smlouvou, na jejímž základě NATO bylo založeno;
 • Rozšiřování vojenských základen v blízkosti hranic RF;
 • Destabilizace Ukrajiny (příprava vojenských základen na Krymu, podpora svržení zákonné vlády na Ukrajině, ...);
 • Masové dodávky zbraní do nestabilních oblastí a státům, včetně teroristickým organizacím;
 • Přímé i nepřímé vměšování do vnitřních záležitostí cizích států (Irák, Írán, Sýrie Libye a řada dalších);
 • Ekonomické sankce, jako prostředek nátlaku a vydírání;
 • Používání dvojího metru podle toho, co se zrovna hodí do politiky USA;
 • Vedení hybridní války proti všem, včetně svých spojenců.

Do tohoto scénáře zapadá i poslední "jednoaktovka". Tou je případ pokusu o likvidaci bývalého ruského agenta Skripala a jeho dcery. Tento dvojí agent byl před několika dny zasažen neznámou otravnou látkou. Stalo se to na území Velké Británie. Okamžitě se na světlo světa dostala teorie o tom, že tato otravná látka pochází z ruských vojenských skladů a má dokonce svůj název "Novičok". Rusko prostě porušilo všechny normy a přímo zaútočilo chemickými látkami na území cizího státu, nota bene člena NATO. Tento nepřátelský akt ze strany RF se okamžitě dostal na jednání orgánů EU, NATO i RB OSN.

Také většina našich masmédií okamžitě převzala tuto argumentaci, aniž by hledala odpověď na několik základních otázek. Především, proč by se Rusko pouštělo do takového hazardu se svou pověstí? Z jakého důvodu by zhoršovala mezinárodní napětí a dávala příležitost k dalším ekonomickým sankcím i případným vojenským akcím? Vždyť pokud by chtěli zrádce Skripova zabít, mohli to udělat zcela legálně soudní cestou. Skripov byl přece zadržen v Rusku, souzen a odsouzen. Po odpykání části trestu byl zcela legálně vyměněn za zadržené ruské agenty. Útok na něj na území Velké Británie nemá žádnou logiku. Nedává smysl. Je snad V. Putin rozumu mdlého, že by něco takového dopustil?

Některá média spekulují s tím, že je to předvolební tah V. Putina, protože ho čekají v tuto neděli prezidentské volby. Snad si někteří pisálkové myslí, že by si tím získal voličskou přízeň občanů RF. Nebo to může být jinak? Vzpomeňme na povolební hysterii v USA, kdy Rusko bylo obviněno z vměšování do voleb a v této souvislosti z hybridní války proti USA. Není, z tohoto pohledu, tento útok otravnou látkou (OL) na agenta Skripala přímo učebnicový příklad ovlivňování prezidentské volby v Rusku?

Další otázku, na kterou nikdo věrohodně neodpověděl, je původ chemické látky. Jak mohli britští vyšetřovatelé určit, že tato OL pochází z Ruska? Vždyť sami konstatovali, že je to OL neznámá. Zrovna tak mohla být ze skladů USA či jiného státu. Nápadně tato událost připomíná sestřelení letadla letu MH 17 Malaysia Airlines v roce 2016. To také ještě nedopadlo na zem a již bylo všeobecně známo, že ho sestřelili Rusové. V rámci vyšetřování nebyly přijaty žádné argumenty obviněné strany, natož aby byla RF přizvána k vyšetřování.

Také nyní při vyšetřování útoku na agenta Skripova nebyla RF přizvána k vyšetřování. Jen byla obviněna. Bravo. Účel světí prostředky. Pokud se přidržíme divadelní oblasti, můžeme konstatovat, že scénář všech jednoaktovek má jednoho scénáristu. Rukopis je stejný. Avšak V. Putin s největší pravděpodobností tímto scénáristou není. Ani režisérem.

Problém však není s tím, kdo je autorem těchto her, ale kdo je jejich obětí. Těmito oběťmi jsme my, obyčejní občané. Hraje se totiž velká hra. Hra o válku. O 3. světovou válku. To je nutné si uvědomit.

A ta se nás týká bezprostředně. Zatím však my, občané hrajeme podle scénáře, který napsal někdo jiný. Hrajeme roli ovcí. Ovcí, se kterými manipulují ti, kteří si myslí, že jich by se tato válka netýkala. Že by na této válce dokonce mohli vydělat. Tak, jako na všech těch předchozích. Do kdy ještě budeme komparsem? Do kdy ještě budeme manipulovatelným stádem ovcí?

Ladislav Petráš
březen 2018