Ve zkratce

03.12.2019

Několik informací z okresního sněmu KČP, který se konal 25. listopadu 2019 v Mladé Boleslavi.

Předseda OR KČP František Kovář přivítal členy a hosty, předsedu Slovanské výboru ČR docenta Jana Mináře DrSc. a Alenku Grospičovou, předsedkyni Středočeského Levicového klubu žen. Informoval o řadě akcí KČP pořádaných s dalšími spolky, kde je prvořadým cílem spojovací myšlenka pro každého účastníka. Podotkl, že situace v naší zemi není celkově nejlepší, protože se zde odehrávají různé události. Stále je velká snaha prolomit Benešovy dekrety a rozbít republiku.

S cílem zabránit tomu se konala 26. října v husitském městě Tábor protestní akce občanů z podnětu Národní rady KČP za podpory Veteránů ozbrojených sil bezpečnostních sborů a dalších spolků v ČR.

Velký význam byl v tom, že nad touto akcí převzal osobní záštitu president ČR Miloš Zeman. Občané si mimo jiná důležitá fakta připomněli význam 101. výročí vzniku Československé republiky a velký kus poctivé obětavé práce presidenta ČSR Edvarda Beneše. V závěru manifestace přítomní občané přijali dokument nazvaný Táborský manifest. Pro přiblížení celkové atmosféry na manifestaci byla účastníkům sněmu promítnuta řada videozáznamů.

Další průběh jednání sněmu měl standardní obsah. Byly projednány kádrové otázky, finanční zabezpečení klubu, a byla předána ocenění za odvedenou práci členům u příležitosti jejich životních jubileí.

Plaketu Za obětavou práci pro vlast obdrželi Vladimír Hanke, Ladislav Karásek a Jindřiška Bělonožníková. Medaili Za zásluhy o rozvoj KČP III. stupně obdržela za obětavou práci a příkladné vlastenectví Jiřina Matoušková.

Poté dle programu jednání vystoupil Jan Minář. Mimo jiné řekl, že v této složité situaci si váží každého, kdo v současnosti přispívá k vzájemnosti našeho národa. Hovořil o historické i současné době, kdy je snaha USA ovládnout Evropu. Připomněl, že po likvidaci socialistických států se Německo sjednotilo a slovanské státy byly rozděleny. Informoval o tom, že byla pozvána do Ruska delegace Slovanské vzájemnosti v ČR. Jeho postřehy: Rusko se pozvedává, je tam velká snaha všechny síly Ruska sjednotit. Zdůraznil, že jedině Rusko brání vypuknutí války.

V následné diskusi vystoupila Alenka Grospičová, která hovořila o činnosti LKŽ a pozvala přítomné na zasedání 2. prosince 2019, kde budou zástupci Kuby.

Velice pěkný a přínosný sněm OR KČP v Mladé Boleslavi zakončil jeho předseda František Kovář.

Text: Jiřina Matoušková
Foto: František Kovář

Fotogalerie: