VÁNOČNÍ POSEZENÍ OSTRAVSKÝCH VETERÁNŮ PS

24.12.2018

V pátek 21. prosinec 2018 Sekce Ochránců státních hranic Ostrava pod vedením KČP, z. s. Václava Soukupa Ostrava uspořádala Vánoční setkání Ostravských veteránů u příležitosti závěru roka 2018 v restauraci Havránek v Ostravě Zábřehu. 

Pro dnešní poslední letošní sváteční setkání a pro potěšení zúčastněných byla slavnostně vyzdobena místnost jak státními prapory, symboly Pohraniční stráže i vánoční výzdobou stolů. Postupně přichází 37 ostravských veteránů PS. Úderem 17 hodiny, př. Nekvapil vystoupil s krátkým přivítáním a vzpomínkou na naše kamarády, kteří se z důvodu splnění své povinnosti a přísahy se již nevrátili do svých domovů. 

Přítomní uctili jejich památku minutou ticha. Chvilka, kdy se každý z přítomných ve vzpomínkách vrátil na státní hranici. K pomníčku v úseku, fotce v kronice roty, nebo jen hlášení mimořádné události, či k pokusu o přechod s použitím zbraně. Příběhy probíhají hlavami veteránů. Poděkováním za projevenou účast se pomalu vracejí do přítomnosti.

Každý z účastníků obdržel i malý dáreček - pozornost od Ježíška - obsahující mini vlaječku akce, PF a skleničku se znakem PS s lahodným mokem. Všichni si připíjejí na zdraví a na svátky. 

Po chvíli je již v plném proudu srdečná vzpomínková diskuse. Objevují se dobové fotografie a vzpomíná se na základní vojenskou službu v zeleném. Hodiny ubíhají a nikomu se nechce vracet se do dnešní reality. Vždyť jsou zase o mnoho let mladší, jsou mezi kamarády, se kterými si rozumí, jsou mezi svými. Ale bohužel čas je neúprosný a vše má svůj konec. Loučíme se. Další setkání proběhne dne 19.04.2019 před velikonočními svátky.

Sekce Ochránců státních hranic při MěR KČP Ostrava, MěR KČP Ostrava, Ostravští veteráni Pohraniční stráže přejí všem, kdo svůj život, buď i jen načas, spojili se službou na státní hranici Veselé Vánoce a úspěšný nový rok 2019.

Jan Gara
KČP Václava Soukupa Ostrava

Fotoalbum