V Mladé Boleslavi bylo na středu 17. dubna svoláno Okresní radou KČP shromáždění členů klubu

25.04.2019

   Předseda KČP František Kovář přivítal úvodem přítomné členy i hosty. Přednesl zprávu o činnosti klubu. Zdůraznil velice dobrou spolupráci s OV KSČM a LŽK. Připomněl řadu akcí, i výjezdových na kterých se vždy několik členů zúčastnilo. Pozval na májové oslavy, na připomínku Jana Šermy do Mnichova Hradiště. Hovořil o propagaci Hraničáře a připomněl příspěvky do Hraničáře. Současně se hovořilo o webových stránkách KČP a příspěvku Vítězslava Zajíčka a Jiřiny Matouškové. V závěru přednesené zprávy byla podána informace z činnosti a jednání Národní rady KČP.

Slavnostní okamžik nastal, když člen Okresní rady KČP RSDr. Jiří Dvořák předával ocenění členům KČP za jejich dlouholetou nezištnou činnost a společenskou angažovanost. Plaketu Za obětavou práci pro vlast udělenou Národní radou KČP převzal Ing. Ivan Schovanec, Čestné uznání za zásluhy o rozvoj Klubu českého pohraničí obdrželi Zdeněk Novotný a JUDr. Zdeněk Karger.

Dále již program pokračoval v pracovním rytmu členů výboru okresní rady. Ladislav Karásek připomněl členům nutnost souhlasu ve tvaru podpisu se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu. Hospodářka Václava Vítková podala zprávu o hospodaření s finanční hotovostí dobrovolných příspěvků členů. Jaroslav Hájek informoval přítomné o zápisech z kroniky Oldřicha Hořeního z mládežnické brigády v zemědělství v pohraničí v letech 1955-1956 v Bělé nad Radůzou. V této kronice se píše o mládežnících, které jsme později znali jako vedoucí pracovníky v automobilce AZNP v Mladé Boleslavi.

Na shromáždění se v průběhu jednání dostavil náš poslanec Parlamentu ČR Stanislav Grospič a přítomné ihned o dění ve sněmovně informoval. Po bohaté diskusi na různá témata bylo shromáždění KČP v Mladé Boleslavi zakončeno.

Jiřina Matoušková
Foto: František Kovář 

Fotogalerie: