Uplynulo již devadesát devět let.

23.09.2016

Čas je neúprosný. Letos jsme si v dopoledních hodinách 22. 9. 2016 připoméli již devadesátdevět let, které uplynuly od narození vlastence ze Šumavských Hoštic, Václava ELLERA.

Sešlo se nás letos celkem čtrnáct. Přijeli přátelé ze Strakonic v čele s předsedou KČP přítelem Stanislavem Lencem. Spolu s ním přijel i velký pamětník, přítel Jindřich Podhorský. Přijeli přátelé z Vimperka v čele s Jiřím Šimkem, který si ze svého dětství na rodinu Václava ELLERA dobře vzpomíná. Nechyběl i přítel Růžička z nedalekého Buku

Vzpomínkový akt zahájil místopředseda NR KČP a předseda OV KSČM Prachatice s. JUDr. Gustav Janáček. Kromě jiného připomněl, že neuctíváme jen nějaký pomník, ale uctíváme především odkaz mladého člověka, který nejen od zahájení nacistické okupace věděl, kde je v životě jeho místo. Velkou roli v jeho zde sehrávala jeho morálka, která je základem chování a jednání každého člověka. Proto nám při této příležitosti chybí mladí lidé, kteří pro svůj další život nutně potřebují vzor příkladného života. Je téměř udivující, že byť je v Šumavských Hošticích pomník Václava ELLERA v těsné blízkosti školy, tak zdejší pedagogičtí pracovníci jsou k této části své pedagogické práce lhostejní. Ono totiž vzdělání není jen o matematice a jiných vědách.

Společná delegace KČP a KSČM pak k pomníku Václava ELLERA položila pamětní věnec.

Závěr vzpomínkové akce v Šumavských pak udělal opět s. Janáček, který předně všem poděkoval za účast a v závěru přiměl důležitost využití zbytku času pro aktivizaci lidí před konání krajských a senátních voleb tak, aby dosažený výsledek voleb vyzněl ve prospěch lidí, našeho okresu, kraje a potažmo i státu.

V příštím roce od narození Václava ELLERA uplyne již sto let a sedmdesát let od doby, kdy byl nacisty v Mnichově popraven. 23. 9. připadne na sobotu. Účastníci letošní vzpomínkové akce vyjádřili přesvědčení, že v příštím roce si vzpomínka na mladého vlastence plně zaslouží významnější akci, kterou zcela určitě připravíme.

JUDr. Gustav Janáček