Uplynulo 76 roků od Pochodu hladu a smrti.

23.02.2021

Počátkem ledna letošního roku oslovila předsedkyně ČSBS v Trutnově paní Danuta Šulcová náš Klub českého pohraničí v Úpici, jestli bychom se zúčastnili 0.ročníku pochodu Choustníkovo Hradiště -Trutnov. Byl by to vzpomínkový pochod na počest obětí Pochodu hladu a smrti, který měl tragickou dohru 20. února 1945 právě v Choustníkově Hradišti a jeho okolí. Z Choustníkova hradiště byl vypraven zpáteční pochod do Trutnova, když původní cíl pochodu z KT Gross Rosen přes Trutnov do Jaroměře byl těsně před Jaroměří zastaven a obrácen zpět do Trutnova. Pochod hladu a smrti byl zahájen 15. února 1945 a byli v něm vězňové z několika menších KT na území Polska. Evakuační kolona čítala na 9 000 vězňů. Ne všichni vězňové pochodovali na Trutnov. Ve Friedlandu odbočil proud směrem na západ (pravděpodobně po železnici) směrem do KT Bergen - Belzen. O celé události se můžete dočíst v knize od autora Jaroslava Štraita, která má název "Takový osud připravili lidé lidem". V této publikaci se dočtete o mnohých velice zajímavých, i když krutých, osudech tisíců a tisíců lidí. V tomto článku bych se chtěl ještě jen krátce zmínit o vzniku památníku obětem Pochodu hladu a smrti v Choustníkově Hradišti. Mohutný pískovcový monolitický kvádr o rozměrech 7,3 x 2,0x 1,6metry byl dopraven na pietní místo z 8 km vzdáleného lomu u Dvora Králové. Šedesátitunový kámen dopravili pracovníci ČSAD z Prahy - Karlína. K odhalení památníku došlo 31. srpna 1952. Zúčastnilo se na 15 000 občanů. Pravidelná setkání se zde konají každý rok v červnu. Vzpomínkovou akci organizuje KR KČP Královéhradeckého kraje a nositeli jsou hlavně členové KČP z Úpice. Tak tomu bylo i 20 února 2021, kdy byli někteří členové z úpického KČP účastníky 0.pochodu Choustníkovo Hradiště - Trutnov. Nositelkou myšlenky a realizátorkou akce je paní Milena Mestecká, která je skutečnou znalkyní a odbornicí na "Pochody hladu a smrti" nejen na našem území, ale i na jiných místech Evropy. Letošní akci negativně ovlivnil stav vyvolaný pandemií coronaviru- Covid 19. Nakonec bylo rozhodnuto, že kdo je schopen a ochoten vydat se na zkrácenou trasu z Choustníkova Hradiště do Hajnice, tak se pod vedením paní Mestecké na trať může, po skončení položení kytic, vydat na cestu dlouhou asi 12 km. Z naší úpické party se na tuto trasu vydali dva členové. Nejstarší, Václav Kriegel(81) a předseda Miroslav Steidler (69). Z cesty Václav Kriegel pořídil několik dokumentárních fotografií, které jsou nedílnou součástí tohoto příspěvku. Průběh položení kytic je zdokumentován profesionální firmou JS Úpice.

Jaroslav Vrba, KČP Úpice, Královéhradecký kraj

foto: Pavel Miler a Václav Kriegel

Fotogalerie: